Nytt från Eswatini mars 2019

 

Det rådande läget i Eswatini

 

Allmänt kan sägas att läget för medborgarna i Eswatini är prekärt. Statsbudgeten för 2019 är i obalans och regeringen har beslutat om höjda skatter som drabbar de redan fattiga mest.

På ytan är situationen stabil, men under ytan gror missnöjet och situationen har förvärrats för många människor i landet.

Den svåra ekonomiska situationen gör också att till exempel vägunderhåll blir eftersatt. Vägen upp i bergen till två av ”våra” skolor är nu helt förstörd och man måste ta en dubbelt så lång omväg för att komma fram till dessa skolor. Även vägen till Ndzeleni Primary School är i stort behov av underhåll och är snart inte farbar längre.

Den cyklon som drog in över Moçambique hade sitt epicentrum längre norrut, så Eswatini berördes inte alls av den – tvärtom råder fortsatt torka i Lowlands. I bergen kommer det regn, men mycket sporadiskt och inte vid tidpunkter när regnet behövs. I år regnade det i samband med skördetiden, vilket fick till följd att delar av skörden förstördes.

Klimatförändringarna påverkar ett fattigt land som Eswatini mycket hårt, eftersom det inte finns någon beredskap när en katastrof inträffar.

 

Läget på ”våra” skolor

 

Lärarna, som strejkade och demonstrerade i höstas, har nu återgått till arbetet och skolorna kunde komma igång igen i januari. Eftersom lärarna bor på skolorna under arbetsveckorna och vill kunna åka hem över helgerna blir detta också svårare när de, på grund av de dåliga vägarna, får långa sträckor att gå för att komma till bussen. Många lärare på skolorna långt ute på landsbygden söker sig av den anledningen därifrån.

Dessutom betyder den ekonomiska situationen att skolorna inte heller får fulla ransoner med mat till barnen. På Ndzeleni Primary School, där vi har flera fadderbarn, kollapsade två barn i förra veckan. De togs till klinik och där kunde man konstatera att de kollapsat på grund av hunger, svält och att de varit undernärda under en längre tid. En fruktansvärd situation!

Arbetet med att förse fadderbarnen med sina skoluniformer och övrigt material de behöver för skolarbetet har genomförts. Skolavgiften för eleverna vid High School är betald och skolarbetet är igång som planerat.

 

Kvinnliga entreprenörer

 

Arbetet med de kvinnliga entreprenörerna fortsätter att utvecklas i god takt. De redan befintliga företagen klarar sig förvånansvärt bra, trots den rådande situationen. Det gläder oss naturligtvis och visar samtidigt att företagsutveckling också är en mycket god väg till ökat välstånd för många fattiga.

Nära 9.000 personer arbetar hel- eller deltid i de snart 4.400 företagen som har startats sedan verksamheten drog igång.

Förutom att cirka 150 nya företag har startats under 2019, har också antalet kvinnor som deltar i utbildningar ökat och når snart 9.000 kvinnor.

Sammantaget deltar över 15.000 kvinnor i de program som drivs via den support som Stiftelsen Swazi Children ger till Eswatini. En smått otrolig utveckling, som varit omöjlig att genomföra utan ett dedikerat och engagerat team av medarbetare, som oförtrutet jobbar för att kvinnorna ska bli framgångsrika med sina företag.

En av kvinnogrupperna i Mbangweni har fått utbildning i att tillaga olika rätter av bönor. Dessa produkter säljs nu på lokala marknader och ger inkomster till gruppen.

 

Tack till alla för ett mycket lyckat event!

Måndagen den 1 oktober genomförde vi, som vanligt på Internationella barndagen, vår femte fundraising event i Swazi Childrens regi.

 

I år höll vi till i Hypotekets vackra lokaler i centrala Lund. För många av festdeltagarna vår det första gången som man fick möjlighet att se lokalerna från insidan.

 

Vid klockan 18 samlades våra 75 förväntansfulla gäster till otroligt vackert dukade bord och festkänslan infann sig omedelbart.

 

Restaurangerna som sponsrar eventet (se nedan vilka) hade verkligen ansträngt sig till det yttersta och allt som bjöds uppskattades enormt. Alla gästerna lämnade tillställningen med ett behagligt välbefinnande.

 

Kvällens program bjöd på föredrag av Peter Åberg, som berättade om sin livsresa och hur man kan övervinna svårigheter i livet genom envist och målmedvetet arbete.

 

Vidare informerade stiftelsens ordförande Lars-Erik Skjutare om situationen i Swaziland och de resultat som verksamheten på plats hittills har uppnått.
Över 4 000 företag har startats, fler än 12 000 kvinnor är involverade i verksamheten och drygt 20 000 barn får på något sätt stöd och support via dessa hjälpinsatser.

 

Kvällen avrundades med lotteridragning och auktion på en tavla med Lundamotiv, som konstnären Mats Milhamre generöst hade skänkt. Tavlan inropades av Anders Jarlskog för 10 500 kronor, ett fantastiskt bidrag till Swazi Childrens verksamhet.

 

Det ekonomiska resultatet av kvällen blev cirka 70 000 kronor – pengar som oavkortat kommer att användas för att fortsätta att utveckla stiftelsens insatser i Swaziland.

 

ETT VARMT TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL EN FANTASTISK KVÄLL!

 

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

 

 

 

 

 

 

 

Nytt från Swaziland april 2018

Sedan vårt senaste nyhetsbrev strax före jul har det hänt en del i Swaziland. Nedan följer aktuell information om

Swazi Childrens verksamhet.

 

Bilolycka i Bhawini     

Det började med att Shabangu skulle åka upp till barnen i Bhawini för att

lämna julklappar. På vägen upp i bergen kom en polisbil i hög fart nerför

sluttningen och i en kurva rammade polisbilen Shabangu och ”vår” bil.

Som väl var klarade sig Shabangu relativt hyfsat, men fick dock vara

kvar på sjukhus i en vecka. Bilen blev demolerad på förarsidan och har

behövt repareras för dyra pengar. Poliserna erkände att det var deras

misstag.

Barnen fick dock inget paket till jul, utan fick vänta på ”julklapparna” till

en bit in på nya året.

 

Hungerprotester

Hungerprotester har genomförts i Swaziland, men polisen håller koll på demonstrationerna och har i vissa fall också

förhindrat genomförande. Situationen är svår för väldigt många människor i landet. Över 70 procent av befolkningen

lever under FNs fattigdomsgräns.

 

Arbetslösheten bland ungdomar är över 50 procent.

 

 

Kvinnoprojektet

Eftersom det är så svårt för ungdomar att få jobb har flera kvinnor börjat att utbilda sina ungdomar för att de ska

kunna starta sina egna företag.

Deli Mdluli besöker en av ungdomarna som fått support för att starta sitt eget företag.

 

Utbildningsaktiviteterna fortsätter i oförminskad takt. Enterprise Development’s medarbetare arbetar engagerat vidare

för att ansluta fler självhjälpsgrupper och för att ge support så att fler kvinnor kan starta sina egna företag.

Gruppträning i Magele

 

Över 20 000 barn får support via Swazi Childrens verksamhet

Vi har nu 800 självhjälpsgrupper igång med nästan 8 000 kvinnor involverade.

Kvinnorna har startat cirka 3 800 företag med drygt 7 100 anställda. Uppemot 30 000 personer får på olika sätt support

från dessa kvinnor, varav drygt 20 000 är barn.

Genom Swazi Childrens bidragsgivare och sponsorer kan Enterprise Development ge support och utbildning till alla

kvinnorna och genomföra de aktiviteter som krävs för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas.

Gugu Dladla från ED följer upp bokföringen

 

Comfort Shongwe med sitt matpaket
(Nyatsini High School)

Skolbarnen i Bhawini

Ett femtiotal faddrar stödjer 70 barn med skolavgifter och skoluniformer.

Skoluniformerna distribuerades under februari – och som alltid – med

mycket positiva reaktioner från de barn som får hjälp. Matpaket har också

delats ut till den del av barnen som fått särskild support.

 

 

 

 

 

 

 

 

”1 goat + 2 chicken”-projektet

Projektet håller cirka 30 getter och drygt 50 kycklingar som på olika sätt ger ”avkastning” till våra barn. Sjukdomar

bland getterna gjorde tidvis arbetet mödosamt, men med hjälp av mediciner har man lyckats få getterna att tillfriskna.

 

Vattenprojekt på Ndzeleni Primary School

Club Swazi-medlemmen Delvator AB sponsrar ett vattenprojekt på Ndzeleni Primary School som innebär att vi kan

låta bygga en vattenledning från en vattenkälla i bergen ned till skolan. Rektorn har påbörjat ett projekt att odla

grönsaker på en bit mark – grönsaker som ska ge barnen lite extra energi. Många barn kommer till skolan på

fastande mage och då kan något från trädgården ge lite extra energi för att klara skolarbetet.

 

Ny styrelseledamot

Katarina Jönsson, regionansvarig på Sydsvenska Handelskammaren,

ersätter Maria Paulsson Rickle i styrelsen. Maria har deltagit i styrelse-

arbetet sedan stiftelsen bildades 2014 och har i hög grad bidragit till

stiftelsens utveckling. Maria avtackades i samband med styrelsemötet

i januari 2018.

Vi hälsar Katarina Jönsson välkommen till styrelsen och ser fram emot

att hon med sin bakgrund och sitt kontaktnät ska bidra till stiftelsearbetet.

 

 

 

 

 

Swazi Childrens årliga event

Måndagen den 1 oktober, på Internationella Barndagen, genomför Swazi

Children för femte året i rad sitt årliga event. I år kommer det att genomföras

i Restaurang Hypotekets vackra lokaler på Kyrkogatan i Lund

(”www.hypoteket.se”). Vår förhoppning är att Mr Shabangu, Nationell

Projektledare i Swaziland, ska delta.

 

Notera gärna kvällen i almanackan. Inbjudan kommer efter sommaren.

 

Vårhälsningar,

Styrelsen för Swazi Children

Nyhetsbrev nr 23

Det lackar mot jul och de flesta av oss är upptagna med att knyta ihop året och slutligen avrunda det tillsammans med familjen.

I mångt och mycket handlar julen om att ge och visa tacksamhet. Vår tacksamhet är stor över att ni alla har valt att bidra för att hjälpa oss att hjälpa utsatta människor i Swaziland. Människor som tack vare er får möjlighet att bygga en helt annan framtid än den annars utstakade. Varmt tack!

I detta nyhetsbrev följer en kort rapport för att uppdatera er om läget i Swaziland och våra senaste aktiviteter.

Stort intresse hos de kvinnliga företagarna att vidareutveckla sina företag

Under hösten har Swazi Children’s samarbetspartner Enterprise Development (ED) genomfört ett stort antal utbildningar. Syftet har i huvudsak varit att lära våra kvinnliga företagare att expandera sina företag.

Utbildningarna har kunnat genomföras tack vare ett särskilt stöd från Lund Ideon Rotaryklubb tillsammans med centrala Rotaryinsatser från TRF.

Den ursprungliga planen var att genomföra utbildningar inom mentorskap, marknadsföring, finansiering med mera för cirka 400 deltagare. Trycket att få delta blev dock så stort att ett antal extra utbildningar fick genomföras och totalt utbildades 1. 575 kvinnor. Utbildningsprogrammet blev verkligen en succé!

På bilden utbildar EDs medarbetare Sifiso Simelane en grupp kvinnor i regionen Sibetsamoya.


Fortfarande vattenbrist

I Lowlands-regionen är det fortfarande brist på vatten och här har ED genomfört ett utbildningsprogram med syfte att lära kvinnorna hur man ”skördar” vatten, ”Water Harvesting program”. De kvinnor som genomgått programmet har nu tillgång till vatten. Genom kunskaperna de fått genom utbildningarna har de lärt sig hur man kan ”skörda” vatten och hur man bäst hushåller med vattnet.


På bilden lär sig kvinnorna hur man ”tillverkar” en vattentank

Flera projekt igång!

Förutom de ovan beskrivna aktiviteterna har ED flera andra projekt igång. Genom sponsring från Delvator AB, ett av företagen i Club Swazi, finansierar vi ett vattenprojekt på Ndzeleni Primary School.

Vårt ”1 goat 2 chicken”-projekt fortsätter att utvecklas.

Fadderverksamheten, för cirka 80 barn fortsätter och skolavgifterna för 2018 ska betalas i januari.

Vi återkommer med mer information om bland annat dessa projekt under våren 2018.

Välkommet bidrag från Rotary

Den 30 november, i samband med genrepet av spexet Röde Orm, delade Rotary Ideon Lund ut bidrag till fyra utvalda organisationer, varav Swazi Children var en av dessa. Christina Elwing var på plats för att motta en check på 10.000 kronor som oavkortat går till verksamheten på plats.
 

Utdelning

Till sist en solskensbild från ett av våra kvinnoprojekt som drivs med stöd av ED. Kvinnorna på bilden har haft ett framgångsrikt år och kunde lämna ”utdelning” till alla delägarna. Visst är det härligt att se de glada minerna, med pengarna i hand!

Stort, varmt tack!

Från Insamlingsstiftelsen Swazi Children’s sida vill vi rikta ett stort, varmt tack till alla vår sponsorer och bidragsgivare för ert engagemang och era bidrag under det gångna året och samtidigt passa på att önska er alla en riktigt fin Jul- och Nyårshelg!

Karin, Lars-Erik, Maria, Göran, Stéfanie, Christina
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

 

 

En kväll för kvinnor och barn

Varmt välkommen till årets fundraising den 2 oktober kl 18.00 i Magle Konserthus i Lund

Kvällens tema: ”Fortsatt utbildning av och stöd till våra kvinnliga företagare”


Tillsammans gör vi stor skillnad för dessa människor i deras liv och vardag!

För fjärde året i rad anordnar vi, på Internationella Barndagen, en kväll för barnen i Swaziland. Kvinnorna i Swaziland bär den största bördan. Genom att hjälpa och stötta dem och deras företagsamhet kan vi nå fram till att hjälpa barnen. När kvinnorna tjänar pengar och kan ta kontroll över sin tillvaro tryggas även barnens framtid.

Som alltid går 100 procent av intäkterna oavkortat till vår verksamhet på plats i Swaziland. Så även denna kväll.

Kvällen bjuder på en fantastisk måltid, skänkt av framstående Lundakrögare, ackompanjerad av en fantastisk musik- och scenupplevelse av Pros & Cons, ett av världens bästa vokala band med prestigefyllda globala nomineringar. Mer information om Insamlingsstiftelsen Swazi Children’s arbete på plats i Swaziland lämnas under kvällen. Dessutom bjuder vi på andra överraskningar samt utlottning av olika fina priser.

Biljettpriset är 800 kr och platser bokas genom en inbetalning på bankgiro 160-9262. Ange namn och mailadress. Sista anmälningsdag är den 25 september.

Nyhetsbrev nr 21

Kris i skolorna
Det är nu andra terminen i rad som barnen skickas hem från skolorna i Swaziland eftersom det inte finns någon mat att försörja dem med. Regeringen har åter misslyckats med att leverera mat till skolorna, framför allt i de fattigaste och mest avlägsna delarna av landet.

Rektorerna har inte informerats om situationen. I skolor runt om i landet, och särskilt i vissa regioner som drabbats hårt av torkan, tvingas nu barnen att avbryta skolgången på grund av matbristen.

En rektor i Shiselweni region berättar: ”Många elever kommer till skolan utan att ha ätit något och de är därför beroende av skolmaten. Utan skolmat klarar de inte de långa dagarna med kanske flera timmar att först gå till skolan och därefter skolarbetet. Vi tvingas korta ner skoldagarna så att barnen kan leta efter mat istället för att gå i skolan. Eftersom barnen är beroende av skolmaten och de vet att det inte finns någon mat att få, stannar många istället hemma. En del flickor är nu så desperata att de träffar ’sugar daddies’ bara för att få fickpengar som håller dem vid liv. HIV/Aids sprids snabbt bland dessa flickor.”

Trots matbristen i skolorna visar, så här långt, Swazilands regering inga tecken på att åtgärda situationen. Visserligen har lite mat distribuerats till vissa skolor, mat som räcker cirka en månad, men inget har levererats till de mest desperata skolorna på landsbygden.

Det har förekommit protester både på skolorna (se några tidningsrubriker) och på allmänna platser. Protesterna har slagits ned och regeringen har placerat ut militären på strategiska ställen och begränsat pressens rapportering.

Omvärldens reaktioner har hittills inte hörts så mycket av, men internationella påtryckningar skulle kanske kunna bidra till att situationen för befolkningen blir bättre.

Enligt FNs World Food Program behöver om kring 300 000 swazier, av en befolkning på cirka 1,3 miljoner, hjälp med mat som en följd av torkan de senaste åren. Över 25 procent av alla barn under fem år lider nu av kronisk undernäring.

Situationen är likartad vid ”våra” skolor, Ndzeleni och Nyatsini. Vår projektledare, mr Shabangu, har diskuterat möjliga åtgärder med rektorerna för att säkerställa att barnen kommer till skolan.

Självhjälpsgrupper (SHG)
”Våra” kvinnor är organiserade i självhjälpsgrupper där de träffas och stöttar varandra, sparar och utbildas tillsammans, o s v. Dessa grupper har blivit ett socialt forum där kvinnorna kan utbyta erfarenheter, inte bara inom sin affärsverksamhet. Kvinnorna utväxlar sina personliga historier på daglig basis.

Nedan följer ett poem som en av kvinnorna skrev strax före sin död. Hennes namn var Sukumani Bomake och hon bodde i Lubombo Region.

”Self Help Group” (SHG)

Thank you SHG
You have opened my eyes
and eyes of my fellow neighbours
You have opened my mind

By giving us information on how to save
and that one day I will have my own bank book.
We knew nothing about an organisation,
how it is built.
But now my eyes are opened!!

Having you SHG is like having a father and a mother.
Today we have you, SHG, and we wish
you can expand the whole of Swaziland.
We have now built our own group
and truly after the benefit and our wide
opened eyes we shall not give up.

All this is because of you SHG.
No matter how little our money is,
but we have money in our books.
All this is because of you SHG.

Wake up sister and brother,
wake up mother and father.
Let us hold on to SHG.
Let us not give up.

By Mary Mbhamali
Sukumani Bomake

Det är starka berättelser som våra medarbetare i ED får höra varje dag och betydelsen av det stöd som våra medarbetare ger dessa kvinnor är ovärderligt! Vi fortsätter stödja kvinnor i Swaziland trots de svåra omständigheter som omgärdar verksamheten. ED bedriver nu också verksamhet i den norra regionen, Hhohho Region.

Resultatet av det stöd som våra bidragsgivare i Sverige hittills bistått med är imponerande:

 

Utbildade SHG medlemmar:  7 498
Antal startade företag:  3 485
Arbetstillfällen:  6 055
Antal personer som lever av dessa företag:  30 560

Arbetet med att arrangera utbildningar fortsätter. Flera olika träningssessioner har genomförts den senaste tiden.

 

 

 

 

 

 


Linah
(t v) visar Lomathemba (t h, EDs medarbetare) gräset hon säljer.

 


Get och kyckling-projektet

Vid vårt senaste event i oktober 2016 samlade vi in pengar till ett projekt kallat ”1 goat and 2 chickens”. Syftet med projektet var att hitta ett sätt att ge ”våra” barn mat, även om matsituationen och torkan skulle förvärras.

Hur har det gått? 25 getter och 50 kycklingar är inköpta och i ”produktion” sedan drygt sju månader. Huvudansvarig för att ta hand om djuren är Granny Nxumalo, men hon får support av de barn som erhåller hjälp.

Vi har inte kapacitet att hjälpa alla barnen, men de som får hjälp ser resultat omedelbart. Vi har kunnat ge barnen både ägg och kött. Projektet fortsätter och vi kommer fortlöpande att informera om utvecklingen.

Swazilands barn och kvinnor behöver vår hjälp!

Vi hoppas därför att du vill fortsätta ge oss ditt stöd! Du är trygg med att 100 procent av ditt bidrag går till de behövande!

Fundraising kväll den 2 oktober
Numera traditionsenligt, anordnar vi på Internationelle Barndagen, i år måndagen den 2 oktober, för fjärde året i rad en fundraising kväll på Magle Konserthus i Lund.

Årets insamlade medel går till fortsatta utbildningar av och stöd till våra kvinnliga företagare.

Under kvällen uppträder den internationellt uppmärksammade vokalgruppen Pros & Cons och vi lämnar också information om läget i Swaziland. Bland annat.

Notera datumet redan nu! Inbjudan kommer!

Varmt välkomna!

Bästa sommarhälsningar,
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

 

Nytt från Swaziland juni 2017

Det har regnat!

Under perioden januari till mars har det fallit normalt med regn i stora delar av Swaziland. Vattenreserverna är fortfarande under de nivåer som krävs för ett normalläge, men har ändå klart förbättrats. I stora delar av landet kom tyvärr regnet för sent för att rädda skörden. För stora områden är det alltså tredje året utan en riktig skörd, av framför allt majs och bönor, som är den vanliga maten för de flesta, både vuxna och barn, i Swaziland.

Brist på mat i flera skolor

På många skolor i avlägsna delar av landet har matdistributionen helt avstannat. Många barn missar nu skolan på grund av matbrist, eftersom de tappar kraft och ork.

Skolmaten sponsrades till stora delar av internationellt bistånd, vilket som av olika anledningar har minskat eller helt upphört. För andra terminen har regeringen inte levererat någon mat till många skolor. Vanligtvis informeras rektorerna på skolorna om situationen, men de senaste terminerna har de hållits oinformerade om att ingen mat ska distribueras.


Enda kvarvarande vattenhålet för eleverna i
Mhalabeni Primary School i Lowlands.

Skörda vatten – en av flera utbildningsinsatser

Kvinnorna får lära sig att ”skörda vatten”, vilket innebär allt ifrån hur man samlar in regnvatten till hur man droppbevattnar. På bilden lär sig kvinnorna att blanda cement och att bygga en 5.000-liters vattentank, för att kunna spara på allt vatten som finns tillgängligt.

Nästan 500 kvinnor har deltagit i olika utbildningsinsatser de senaste månaderna.


Enterprise Development’s (ED) medarbetare Gugu Dludlu deltar aktivt i utbildningarna.

Hur går det för de kvinnliga företagen?

Många företag har dessvärre fått läggas i träda under åren med svår torka. Nu aktiverar Enterprise Development (ED) sig för att få igång dessa företag igen. Eftersom kunskapen att driva företag finns, kan de starta upp i ganska högt tempo.

Under de år som Swazi Children har stöttat ED har 3.500 företag startats, med uppemot 6.000 anställda (hel- och deltid). Parallellt med support till företagen bedrivs löpande utbildning för blivande entreprenörer och i dessa aktiviteter deltar närmare 7.500 kvinnor. Det är ett fantastiskt team med Mr Shabangu i spetsen som engagerat jobbar med att förbättra livet för många fattiga familjer och därmed ger barnen en chans till ett bättre liv och en ljusare framtid.

 

Avslutningsvis vill vi från Swazi Children’s sida tacka alla våra sponsorer och bidragsgivare för all support som ni ger oss. Tack vare er får många barn och familjer i Swaziland ett bättre liv!

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt skön och härlig sommar!

 

Nytt från Swaziland

Fortsatt besvärligt läge

Den naturliga regnperioden är nu i princip över och läget i Swaziland är fortsatt besvärligt. Före regnperioden fanns det 1 % vatten kvar i den stora vattendammen som förser huvudstaden Mbabane med vatten. Vattennivån har nu stigit till 21 %, vilket är oroande eftersom det är ”peak season” och Swaziland nu går in i den period som normalt är mycket torr.

 

Skolbarnen har sommarlov i december–januari, vilket medför att många barn inte får mat regelbundet, då skolmaten i många fall är den enda mat de får. Från Swazi Childrens sida gör vi punktinsatser för att mildra situationen, men det är långt ifrån tillräckligt.

”1 goat-2 chicken”-projektet

Swazi Childrens välgörenhetskväll på Internationella Barndagen i oktober genomfördes med temat ”1 goat-2 chickens”, som innebär hjälp till självhjälp. Tanken är att våra fadderbarn ska kunna få mat kontinuerligt via getterna och kycklingarna. De första getterna har nu gått igenom veterinärkontroll och är på plats i gethagen i Bhahwini. Vi har ännu inga bilder, men hoppas kunna presentera mer i nästa Nyhetsbrev.

De kvinnliga entreprenörerna kämpar på

Trots usla förhållanden i landet kämpar kvinnorna vidare med sina företag. Många har det väldigt svårt och vissa har fått lägga sina företag i träda. Men det finns ljuspunkter och nedan är bilder på några som fortfarande håller igång sin verksamhet.

 

bild-1bild-2
F
uthi Mngometulu med sin         Margaret Dlamini
baby på ryggen

Futhi Mngometulu och Margaret Dlamini ingår i en grupp av grönsaksodlare. De har drabbats svårt av torkan och har fått träning av Swazi Childrens samarbetspartner i Swaziland, EDT, i hur man sparar vatten. Det finns en vattenkälla långt från odlingen där de hämtar vatten i spannar. På så sätt kan de hålla igång sin verksamhet och skapa sig en liten inkomst.

EDT jobbar med utbildning av kvinnorna. Bilden visar en grupp kvinnor som deltar i en sådan utbildning. Den senaste tiden har cirka 250 kvinnor genomgått olika typer av utbildningar i EDTs regi.

bild-3

EDT har nu över 11.000 kvinnor i sina program. Det är helt fantastiskt och vilken potential till nya företag!

EDT finansieras i sin helhet av Swazi Childrens företagssponsorer och har som sin enda uppgift att ge support till Swazi Childrens verksamhet i Swaziland.

I förra Nyhetsbrevet berättade vi om Fortunate, som hade så fin ordningfortunate-32-ar_webb
och vann en nationell jorbrukstävling. Nedan en bild på henne när hon
mottagit sina fantastiska priser. En eloge till EDT´s medarbetare Gugu
Dludlu, som stöttat och utbildat Fortunate.

Avslutningsvis vill Swazi Children rikta ett varmt tack till alla sponsorer, fadderföräldrar, bidragsgivare och andra som på olika sätt stödjer vår verksamhet.

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

Nyhetsbrev november 2016

UPPFÖLJNING AV SWAZI CHILDRENS PROJEKT

Karin och Lars-Erik Skjutare är nyss hemkomna från sitt senaste besök i Swaziland. Nedan följer aktuell information om Swazi Childrens verksamheten på plats.

Swazi Childrens samarbetspartner i Swaziland

Enterprise Development Trust (EDT) är Swazi Childrens samarbetspartner i Swaziland. EDT är en ideell organisation som startats i syfte att bistå Swazi Children i landet och vi har full insyn i verksamheten. EDT har sju anställda (vänstra bilden nedan) med Mr Mbongiseni Shabangu som verksamhetsansvarig.

EDTs huvudsakliga ändamål är att utbilda och ge stöd till fattiga kvinnor att starta företag och därmed möjlighet att skapa sin egen försörjning. EDT bistår även Swazi Children med support till alla fadderbarn. De pengar som Swazi Children samlar in förs löpande över till EDT.

Till EDT är också ett Advisory Board knutet där Mrs Ann Huysmanns är ordförande. Övriga ledamöter är Ms Sesihle Shabalala, Karin och Lars-Erik Skjutare (högra bilden nedan).

edts-team_webbedts-advisory-board_webb

 

 

Vänstra bilden: fr v Sifiso Tembuso, Badelisile Nonduduzo, Gugu och Shabangu. På bilden saknas Sindile.
Högra bilden: fr v Shabangu, Karin Skjutare, Seihle, Ann Huysmanns och Lars-Erik Skjutare.

 

 

 

Lite regn har fallit

Området runt huvudstaden Mbabane har fått lite regn den senaste tiden. Inte tillräckligt för att fylla på vattenförråden, men i alla fall så marken ser grön och vacker ut.

För stora delar av befolkningen är situationen fortsatt mycket svår med både vatten- och matbrist. Fortfarande väntar man på att det ska regna kraftigt under en längre tid, så att vattennivån i förråden och floderna återigen ska flöda. Dit är det dock fortfarande en lång väg.

 

Mat i skolornatre-barn-pa-ndzeleni-primary-school-far-ater-lunch_webb

Internationell hjälp har anlänt till Swaziland för att lindra nöden för barnen. Tack vare denna hjälp kan skolorna återigen servera lunch till barnen. På våra skolor har de till och med börjat med frukost. Rektorerna berättade att barnen står i kö redan före kl 7 för att säkra sin frukost och då ska man veta att många barn har upp till 2 timmars gångväg till skolan. Swazilands regering har däremot ännu inte avsatt några medel för barnens skolmat, utan allt hänger på internationellt bistånd.
Bilden visar tre av barnen på Ndzeleni Primary School som åter kan få lunch i skolan.

 

Lindo, 14 år blev nationell skolmästare

Ett av våra fadderbarn, Lindo Nxumalo, blev i år nationell skolmästare på 3.000 meter för flickor 14 år. Hon har blivit tvåa de senaste två åren. Lindo, som nu under två år fått regelbundet med mat tack vare Swazi Childrens support, har säkert vuxit minst 10 cm sedan vi såg henne för ett år sedan. Kontinuerlig näring ger barnen energi och ork både till skolarbete och andra aktiviteter. Vem vet, hon har kanske en framgångsrik idrottskarriär framför sig?

stolt-vinnare-tillsammans-med-skolkamrat_webb lindo-nxumalo_webb
En stolt vinnare (t h), tillsammans med                         Lindo Nxumalo
en skolkamrat.


Tufft år för våra kvinnliga företagare

Torkan har tyvärr slagit ut många av företagen som startats de senaste åren. De företag som sysslar med växtodling, grisar och kycklingar har haft det väldigt svårt, speciellt i östra Swaziland, Lowlands, där torkan varit särskilt svår.

Under sin vistelse fick Karin och Lars-Erik Skjutare även möjlighet att besöka flera framgångsrika kvinnor och ta del av och höra mer om deras verksamhet. En av dessa kvinnor var Fortunate, 32 år, som sysslar med kycklinguppfödning och grönsaksodling vilket hon har lyckats väldigt väl med. Hon sköter sin verksamhet på ett fantastiskt sätt och tjänar cirka E3.500/månad (cirka 2.200 kronor), vilket är en god inkomst i Swaziland. Fortunate är en mångsidig kvinna som dessutom har en konstnärlig ådra. Hon har ritat sitt hus själv och skapat ett fantastiskt hem med en välskött trädgård, långt från hur hemmen brukar se ut på landsbygden. Lägg även märke till hur hon har klippt sina buskar.

I november vann Fortunate en nationell jordbrukstävling och fick massor med priser som hon kan använda i sin verksamhet. Vinsten baserades bland annat på den fina ordning hon har, inte minst i sin redovisning.

En särskild eloge till Gugu Dludlu, från Enterprise Development Trust som har stöttat Fortunate.

fortunate-32-ar_webb fortunate-visar-sina-kycklingar_webb fortunates-tradgard_webb
Fortunate                                 Fortunate visar sina kycklingar                            Hemmet och trädgården är som en oas

 

Våra sponsorer engagerar sig

En av Swazi Childrens sponsorer, BilMånsson i Eslöv, genomför varje år i december en välgörenhetsgala. Årets gala går av stapeln den 4 december i bolagets lokaler i Eslöv med Lill-Babs som gästartist. BilMånsson har beslutat att allt överskott från galan ska gå till Swazi Childrens verksamhet.

Från Swazi Childrens sida är vi både glada och stolta för det fantastiska engagemang som BilMånsson visar Swazi Children. Ett varmt tack till ordförande Göran Månsson och till VD Anki Hansson!

Klicka här för att komma till BilMånssons webbplats.

Bil-Månsson i Eslöv stödjer Swazi Children

bil-mansson-konsert-kvart Den 4 december arrangerar Bil-Månsson i Eslöv sin årliga julkonsert och i år står Lill-Babs för underhållningen. Överskottet väljer Bil-Månsson att skänka till Swazi Children och vår verksamhet, vilket vi är enormt glada och tacksamma för.

Mer information om konserten och biljettköp finns i annonsen och på Bil-Månssons webbplats.