Nyhetsbrev nr 23

Nyhetsbrev nr 23

Publicerad: 2017-12-14

Det lackar mot jul och de flesta av oss är upptagna med att knyta ihop året och slutligen avrunda det tillsammans med familjen.

I mångt och mycket handlar julen om att ge och visa tacksamhet. Vår tacksamhet är stor över att ni alla har valt att bidra för att hjälpa oss att hjälpa utsatta människor i Swaziland. Människor som tack vare er får möjlighet att bygga en helt annan framtid än den annars utstakade. Varmt tack!

I detta nyhetsbrev följer en kort rapport för att uppdatera er om läget i Swaziland och våra senaste aktiviteter.

Stort intresse hos de kvinnliga företagarna att vidareutveckla sina företag

Under hösten har Swazi Children’s samarbetspartner Enterprise Development (ED) genomfört ett stort antal utbildningar. Syftet har i huvudsak varit att lära våra kvinnliga företagare att expandera sina företag.

Utbildningarna har kunnat genomföras tack vare ett särskilt stöd från Lund Ideon Rotaryklubb tillsammans med centrala Rotaryinsatser från TRF.

Den ursprungliga planen var att genomföra utbildningar inom mentorskap, marknadsföring, finansiering med mera för cirka 400 deltagare. Trycket att få delta blev dock så stort att ett antal extra utbildningar fick genomföras och totalt utbildades 1. 575 kvinnor. Utbildningsprogrammet blev verkligen en succé!

På bilden utbildar EDs medarbetare Sifiso Simelane en grupp kvinnor i regionen Sibetsamoya.


Fortfarande vattenbrist

I Lowlands-regionen är det fortfarande brist på vatten och här har ED genomfört ett utbildningsprogram med syfte att lära kvinnorna hur man ”skördar” vatten, ”Water Harvesting program”. De kvinnor som genomgått programmet har nu tillgång till vatten. Genom kunskaperna de fått genom utbildningarna har de lärt sig hur man kan ”skörda” vatten och hur man bäst hushåller med vattnet.


På bilden lär sig kvinnorna hur man ”tillverkar” en vattentank

Flera projekt igång!

Förutom de ovan beskrivna aktiviteterna har ED flera andra projekt igång. Genom sponsring från Delvator AB, ett av företagen i Club Swazi, finansierar vi ett vattenprojekt på Ndzeleni Primary School.

Vårt ”1 goat 2 chicken”-projekt fortsätter att utvecklas.

Fadderverksamheten, för cirka 80 barn fortsätter och skolavgifterna för 2018 ska betalas i januari.

Vi återkommer med mer information om bland annat dessa projekt under våren 2018.

Välkommet bidrag från Rotary

Den 30 november, i samband med genrepet av spexet Röde Orm, delade Rotary Ideon Lund ut bidrag till fyra utvalda organisationer, varav Swazi Children var en av dessa. Christina Elwing var på plats för att motta en check på 10.000 kronor som oavkortat går till verksamheten på plats.
 

Utdelning

Till sist en solskensbild från ett av våra kvinnoprojekt som drivs med stöd av ED. Kvinnorna på bilden har haft ett framgångsrikt år och kunde lämna ”utdelning” till alla delägarna. Visst är det härligt att se de glada minerna, med pengarna i hand!

Stort, varmt tack!

Från Insamlingsstiftelsen Swazi Children’s sida vill vi rikta ett stort, varmt tack till alla vår sponsorer och bidragsgivare för ert engagemang och era bidrag under det gångna året och samtidigt passa på att önska er alla en riktigt fin Jul- och Nyårshelg!

Karin, Lars-Erik, Maria, Göran, Stéfanie, Christina
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children