Nytt från Eswatini mars 2019

Nytt från Eswatini mars 2019

Publicerad: 2019-03-28

 

Det rådande läget i Eswatini

 

Allmänt kan sägas att läget för medborgarna i Eswatini är prekärt. Statsbudgeten för 2019 är i obalans och regeringen har beslutat om höjda skatter som drabbar de redan fattiga mest.

På ytan är situationen stabil, men under ytan gror missnöjet och situationen har förvärrats för många människor i landet.

Den svåra ekonomiska situationen gör också att till exempel vägunderhåll blir eftersatt. Vägen upp i bergen till två av ”våra” skolor är nu helt förstörd och man måste ta en dubbelt så lång omväg för att komma fram till dessa skolor. Även vägen till Ndzeleni Primary School är i stort behov av underhåll och är snart inte farbar längre.

Den cyklon som drog in över Moçambique hade sitt epicentrum längre norrut, så Eswatini berördes inte alls av den – tvärtom råder fortsatt torka i Lowlands. I bergen kommer det regn, men mycket sporadiskt och inte vid tidpunkter när regnet behövs. I år regnade det i samband med skördetiden, vilket fick till följd att delar av skörden förstördes.

Klimatförändringarna påverkar ett fattigt land som Eswatini mycket hårt, eftersom det inte finns någon beredskap när en katastrof inträffar.

 

Läget på ”våra” skolor

 

Lärarna, som strejkade och demonstrerade i höstas, har nu återgått till arbetet och skolorna kunde komma igång igen i januari. Eftersom lärarna bor på skolorna under arbetsveckorna och vill kunna åka hem över helgerna blir detta också svårare när de, på grund av de dåliga vägarna, får långa sträckor att gå för att komma till bussen. Många lärare på skolorna långt ute på landsbygden söker sig av den anledningen därifrån.

Dessutom betyder den ekonomiska situationen att skolorna inte heller får fulla ransoner med mat till barnen. På Ndzeleni Primary School, där vi har flera fadderbarn, kollapsade två barn i förra veckan. De togs till klinik och där kunde man konstatera att de kollapsat på grund av hunger, svält och att de varit undernärda under en längre tid. En fruktansvärd situation!

Arbetet med att förse fadderbarnen med sina skoluniformer och övrigt material de behöver för skolarbetet har genomförts. Skolavgiften för eleverna vid High School är betald och skolarbetet är igång som planerat.

 

Kvinnliga entreprenörer

 

Arbetet med de kvinnliga entreprenörerna fortsätter att utvecklas i god takt. De redan befintliga företagen klarar sig förvånansvärt bra, trots den rådande situationen. Det gläder oss naturligtvis och visar samtidigt att företagsutveckling också är en mycket god väg till ökat välstånd för många fattiga.

Nära 9.000 personer arbetar hel- eller deltid i de snart 4.400 företagen som har startats sedan verksamheten drog igång.

Förutom att cirka 150 nya företag har startats under 2019, har också antalet kvinnor som deltar i utbildningar ökat och når snart 9.000 kvinnor.

Sammantaget deltar över 15.000 kvinnor i de program som drivs via den support som Stiftelsen Swazi Children ger till Eswatini. En smått otrolig utveckling, som varit omöjlig att genomföra utan ett dedikerat och engagerat team av medarbetare, som oförtrutet jobbar för att kvinnorna ska bli framgångsrika med sina företag.

En av kvinnogrupperna i Mbangweni har fått utbildning i att tillaga olika rätter av bönor. Dessa produkter säljs nu på lokala marknader och ger inkomster till gruppen.