Om Swazi Children

Insamlingsstiftelsen Swazi Children är registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län sedan den 16 april 2014.

Stiftelsens ändamål att samla in medel för att hjälpa barn i Swaziland direkt eller indirekt. Ändamålet tillgodoses genom bidrag från enskilda och/eller organisationer.

Unikt för Swazi Children är att 100 procent av alla bidrag som lämnas till stiftelsen oavkortat går till att hjälpa barn i nöd och för att förbättra deras levnadsvillkor. Stiftelsen har full kontroll på att alla insamlade medel når barnen.

Styrelsen för Swazi Children jobbar helt ideellt och för att inga administrativa kostnader ska belasta insamlade medel söker vi alltid sponsorer för att täcka de kostnader som uppstår.

Läs mer om bakgrunden till Swazi Children.

 

Stiftelsens styrelse(fr v)

Lars-Erik Skjutare (ordförande)
Stéfanie Feldmann
Karin Skjutare
Katarina Björnsdotter
Christina Elwing
Göran Carlsson