VAD VI GÖR

Insamlingsstiftelsen Swazi Children grundades 2014 av Karin och Lars-Erik Skjutare med ändamålet att samla in medel för att hjälpa barn i Swaziland direkt eller indirekt.

Unikt för Swazi Children är att 100 procent av alla bidrag oavkortat går till att hjälpa barn i nöd och för att förbättra deras levnadsvillkor. Stiftelsen har full kontroll på att alla insamlade medel når barnen och alla som är engagerade i stiftelsen arbetar ideellt.

Vår verksamhet är främst inriktad på att utbilda och ge stöd till mycket fattiga kvinnor att kunna starta ett eget företagande och därigenom få en inkomst för att kunna försörja sina familjer. Parallellt finns även en fadderbarnverksamhet där i dagsläget 85 barn i Swaziland får möjlighet att gå i skolan.

Ett flertal företag och privatpersoner i Skåne är med och stödjer Swazi Children’s projekt att utveckla kvinnligt företagande i Swaziland. Personerna bakom företagen i satsningen bildar också ett affärsnätverk, Club Swazi, som träffas regelbundet.