Om Swaziland

 

SWAZILAND är en absolut monarki i södra Afrika. Det är regionens minsta stat, saknar kust och gränsar till Mocambique i öst och till Sydafrika i norr, väst och syd. Monarkin är en av de äldsta i Afrika.

Landet blev 1894 ett protektorat under boerrepubliken Transvaal och kom under brittisk kontroll 1902. Från 1968 är Swaziland ett självständigt kungadöme.

Swazilands folkmängd beräknades 2009 till 1.337.186 invånare. Den förväntade livslängden för både kvinnor och män beräknades samma år uppgå till cirka 48 år. 84 procent av befolkningen tillhör swazifolket. Lokala religioner dominerar, men 20 procent är katoliker och 10 procnent är muslimer.

HIV/Aids är ett mycket stort problem. Cirka 40 procent av den vuxna befolkningen är smittade och cirka 100.000 barn har förlorat båda sina föräldrar, framförallt i Aids. I åldersgruppen 20-30 år närmar sig antalet HIV-positiva 50 procent.

Arbetslösheten i landet är cirka 40 procent. Nästan 10 procent av av alla barn mellan 5-14 år arbetar (drygt 28.000). Genomsnittslönen i Swaziland är 3.226 kronor/år.

 

Skolväsendet i Swaziland

Skolgång är inte obligatorisk i Swaziland. År 2002 gick cirka 75 procent av barnen i skolan. Grundskolan är sjuårig och barnen börjar i skolan vid sex års ålder. Efter grundskolan följer en femårig högre skola, tre år i mellanskola och två år i sekundärskola. Högre utbildning bedrivs vid University of Swaziland.

Enligt UNESCO är cirka 20 procent av den vuxna befolkningen analfabeter.

Skolavgiften på grundskolenivå är cirka 1.000 kronor per läsår och till det kommer kostnaden för skoluniform på cirka 200-300 kronor. Ett läsår på mellanskolan kostar cirka 2.500 kronor och skoluniformen kostar cirka 500 kronor.

Många familjer har inte råd att betala skolavgifterna och många barn får inte gå i skolan överhuvudtaget alternativt att skolgången blir ”hackig” på så vis att man får gå i skolan när familjen har råd, vilket kanske inte är fallet varje läsår. Majoriteten av skolbarnen är pojkar, eftersom de prioriteras om familjen saknar pengar till skolavgifterna. På Mkhondvo Primary School till exempel är cirka 70 procent av eleverna pojkar. Fördelningen pojkar/flickor i Swaziland är cirka 50/50, vilket innebär att det finns ett ”mörkertal” bland flickor som missar sin skolgång. Därför satsar Swazi Children extra på att få fler flickor att gå i skolan genom att betala deras skolavgifter.

Texten ovan är delvis utdrag ur Wikipedia och innehåller även data om Swaziland från Världsbanken www.worldbank.org/en/country/swaziland

P1010638