Nyhetsbrev nr 21

Nyhetsbrev nr 21

Publicerad: 2017-08-19

Kris i skolorna
Det är nu andra terminen i rad som barnen skickas hem från skolorna i Swaziland eftersom det inte finns någon mat att försörja dem med. Regeringen har åter misslyckats med att leverera mat till skolorna, framför allt i de fattigaste och mest avlägsna delarna av landet.

Rektorerna har inte informerats om situationen. I skolor runt om i landet, och särskilt i vissa regioner som drabbats hårt av torkan, tvingas nu barnen att avbryta skolgången på grund av matbristen.

En rektor i Shiselweni region berättar: ”Många elever kommer till skolan utan att ha ätit något och de är därför beroende av skolmaten. Utan skolmat klarar de inte de långa dagarna med kanske flera timmar att först gå till skolan och därefter skolarbetet. Vi tvingas korta ner skoldagarna så att barnen kan leta efter mat istället för att gå i skolan. Eftersom barnen är beroende av skolmaten och de vet att det inte finns någon mat att få, stannar många istället hemma. En del flickor är nu så desperata att de träffar ’sugar daddies’ bara för att få fickpengar som håller dem vid liv. HIV/Aids sprids snabbt bland dessa flickor.”

Trots matbristen i skolorna visar, så här långt, Swazilands regering inga tecken på att åtgärda situationen. Visserligen har lite mat distribuerats till vissa skolor, mat som räcker cirka en månad, men inget har levererats till de mest desperata skolorna på landsbygden.

Det har förekommit protester både på skolorna (se några tidningsrubriker) och på allmänna platser. Protesterna har slagits ned och regeringen har placerat ut militären på strategiska ställen och begränsat pressens rapportering.

Omvärldens reaktioner har hittills inte hörts så mycket av, men internationella påtryckningar skulle kanske kunna bidra till att situationen för befolkningen blir bättre.

Enligt FNs World Food Program behöver om kring 300 000 swazier, av en befolkning på cirka 1,3 miljoner, hjälp med mat som en följd av torkan de senaste åren. Över 25 procent av alla barn under fem år lider nu av kronisk undernäring.

Situationen är likartad vid ”våra” skolor, Ndzeleni och Nyatsini. Vår projektledare, mr Shabangu, har diskuterat möjliga åtgärder med rektorerna för att säkerställa att barnen kommer till skolan.

Självhjälpsgrupper (SHG)
”Våra” kvinnor är organiserade i självhjälpsgrupper där de träffas och stöttar varandra, sparar och utbildas tillsammans, o s v. Dessa grupper har blivit ett socialt forum där kvinnorna kan utbyta erfarenheter, inte bara inom sin affärsverksamhet. Kvinnorna utväxlar sina personliga historier på daglig basis.

Nedan följer ett poem som en av kvinnorna skrev strax före sin död. Hennes namn var Sukumani Bomake och hon bodde i Lubombo Region.

”Self Help Group” (SHG)

Thank you SHG
You have opened my eyes
and eyes of my fellow neighbours
You have opened my mind

By giving us information on how to save
and that one day I will have my own bank book.
We knew nothing about an organisation,
how it is built.
But now my eyes are opened!!

Having you SHG is like having a father and a mother.
Today we have you, SHG, and we wish
you can expand the whole of Swaziland.
We have now built our own group
and truly after the benefit and our wide
opened eyes we shall not give up.

All this is because of you SHG.
No matter how little our money is,
but we have money in our books.
All this is because of you SHG.

Wake up sister and brother,
wake up mother and father.
Let us hold on to SHG.
Let us not give up.

By Mary Mbhamali
Sukumani Bomake

Det är starka berättelser som våra medarbetare i ED får höra varje dag och betydelsen av det stöd som våra medarbetare ger dessa kvinnor är ovärderligt! Vi fortsätter stödja kvinnor i Swaziland trots de svåra omständigheter som omgärdar verksamheten. ED bedriver nu också verksamhet i den norra regionen, Hhohho Region.

Resultatet av det stöd som våra bidragsgivare i Sverige hittills bistått med är imponerande:

 

Utbildade SHG medlemmar:  7 498
Antal startade företag:  3 485
Arbetstillfällen:  6 055
Antal personer som lever av dessa företag:  30 560

Arbetet med att arrangera utbildningar fortsätter. Flera olika träningssessioner har genomförts den senaste tiden.

 

 

 

 

 

 


Linah
(t v) visar Lomathemba (t h, EDs medarbetare) gräset hon säljer.

 


Get och kyckling-projektet

Vid vårt senaste event i oktober 2016 samlade vi in pengar till ett projekt kallat ”1 goat and 2 chickens”. Syftet med projektet var att hitta ett sätt att ge ”våra” barn mat, även om matsituationen och torkan skulle förvärras.

Hur har det gått? 25 getter och 50 kycklingar är inköpta och i ”produktion” sedan drygt sju månader. Huvudansvarig för att ta hand om djuren är Granny Nxumalo, men hon får support av de barn som erhåller hjälp.

Vi har inte kapacitet att hjälpa alla barnen, men de som får hjälp ser resultat omedelbart. Vi har kunnat ge barnen både ägg och kött. Projektet fortsätter och vi kommer fortlöpande att informera om utvecklingen.

Swazilands barn och kvinnor behöver vår hjälp!

Vi hoppas därför att du vill fortsätta ge oss ditt stöd! Du är trygg med att 100 procent av ditt bidrag går till de behövande!

Fundraising kväll den 2 oktober
Numera traditionsenligt, anordnar vi på Internationelle Barndagen, i år måndagen den 2 oktober, för fjärde året i rad en fundraising kväll på Magle Konserthus i Lund.

Årets insamlade medel går till fortsatta utbildningar av och stöd till våra kvinnliga företagare.

Under kvällen uppträder den internationellt uppmärksammade vokalgruppen Pros & Cons och vi lämnar också information om läget i Swaziland. Bland annat.

Notera datumet redan nu! Inbjudan kommer!

Varmt välkomna!

Bästa sommarhälsningar,
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children