Nytt från Eswatini mars 2019

 

Det rådande läget i Eswatini

 

Allmänt kan sägas att läget för medborgarna i Eswatini är prekärt. Statsbudgeten för 2019 är i obalans och regeringen har beslutat om höjda skatter som drabbar de redan fattiga mest.

På ytan är situationen stabil, men under ytan gror missnöjet och situationen har förvärrats för många människor i landet.

Den svåra ekonomiska situationen gör också att till exempel vägunderhåll blir eftersatt. Vägen upp i bergen till två av ”våra” skolor är nu helt förstörd och man måste ta en dubbelt så lång omväg för att komma fram till dessa skolor. Även vägen till Ndzeleni Primary School är i stort behov av underhåll och är snart inte farbar längre.

Den cyklon som drog in över Moçambique hade sitt epicentrum längre norrut, så Eswatini berördes inte alls av den – tvärtom råder fortsatt torka i Lowlands. I bergen kommer det regn, men mycket sporadiskt och inte vid tidpunkter när regnet behövs. I år regnade det i samband med skördetiden, vilket fick till följd att delar av skörden förstördes.

Klimatförändringarna påverkar ett fattigt land som Eswatini mycket hårt, eftersom det inte finns någon beredskap när en katastrof inträffar.

 

Läget på ”våra” skolor

 

Lärarna, som strejkade och demonstrerade i höstas, har nu återgått till arbetet och skolorna kunde komma igång igen i januari. Eftersom lärarna bor på skolorna under arbetsveckorna och vill kunna åka hem över helgerna blir detta också svårare när de, på grund av de dåliga vägarna, får långa sträckor att gå för att komma till bussen. Många lärare på skolorna långt ute på landsbygden söker sig av den anledningen därifrån.

Dessutom betyder den ekonomiska situationen att skolorna inte heller får fulla ransoner med mat till barnen. På Ndzeleni Primary School, där vi har flera fadderbarn, kollapsade två barn i förra veckan. De togs till klinik och där kunde man konstatera att de kollapsat på grund av hunger, svält och att de varit undernärda under en längre tid. En fruktansvärd situation!

Arbetet med att förse fadderbarnen med sina skoluniformer och övrigt material de behöver för skolarbetet har genomförts. Skolavgiften för eleverna vid High School är betald och skolarbetet är igång som planerat.

 

Kvinnliga entreprenörer

 

Arbetet med de kvinnliga entreprenörerna fortsätter att utvecklas i god takt. De redan befintliga företagen klarar sig förvånansvärt bra, trots den rådande situationen. Det gläder oss naturligtvis och visar samtidigt att företagsutveckling också är en mycket god väg till ökat välstånd för många fattiga.

Nära 9.000 personer arbetar hel- eller deltid i de snart 4.400 företagen som har startats sedan verksamheten drog igång.

Förutom att cirka 150 nya företag har startats under 2019, har också antalet kvinnor som deltar i utbildningar ökat och når snart 9.000 kvinnor.

Sammantaget deltar över 15.000 kvinnor i de program som drivs via den support som Stiftelsen Swazi Children ger till Eswatini. En smått otrolig utveckling, som varit omöjlig att genomföra utan ett dedikerat och engagerat team av medarbetare, som oförtrutet jobbar för att kvinnorna ska bli framgångsrika med sina företag.

En av kvinnogrupperna i Mbangweni har fått utbildning i att tillaga olika rätter av bönor. Dessa produkter säljs nu på lokala marknader och ger inkomster till gruppen.

 

Tack till alla för ett mycket lyckat event!

Måndagen den 1 oktober genomförde vi, som vanligt på Internationella barndagen, vår femte fundraising event i Swazi Childrens regi.

 

I år höll vi till i Hypotekets vackra lokaler i centrala Lund. För många av festdeltagarna vår det första gången som man fick möjlighet att se lokalerna från insidan.

 

Vid klockan 18 samlades våra 75 förväntansfulla gäster till otroligt vackert dukade bord och festkänslan infann sig omedelbart.

 

Restaurangerna som sponsrar eventet (se nedan vilka) hade verkligen ansträngt sig till det yttersta och allt som bjöds uppskattades enormt. Alla gästerna lämnade tillställningen med ett behagligt välbefinnande.

 

Kvällens program bjöd på föredrag av Peter Åberg, som berättade om sin livsresa och hur man kan övervinna svårigheter i livet genom envist och målmedvetet arbete.

 

Vidare informerade stiftelsens ordförande Lars-Erik Skjutare om situationen i Swaziland och de resultat som verksamheten på plats hittills har uppnått.
Över 4 000 företag har startats, fler än 12 000 kvinnor är involverade i verksamheten och drygt 20 000 barn får på något sätt stöd och support via dessa hjälpinsatser.

 

Kvällen avrundades med lotteridragning och auktion på en tavla med Lundamotiv, som konstnären Mats Milhamre generöst hade skänkt. Tavlan inropades av Anders Jarlskog för 10 500 kronor, ett fantastiskt bidrag till Swazi Childrens verksamhet.

 

Det ekonomiska resultatet av kvällen blev cirka 70 000 kronor – pengar som oavkortat kommer att användas för att fortsätta att utveckla stiftelsens insatser i Swaziland.

 

ETT VARMT TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL EN FANTASTISK KVÄLL!

 

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

 

 

 

 

 

 

 

Nytt från Swaziland april 2018

Sedan vårt senaste nyhetsbrev strax före jul har det hänt en del i Swaziland. Nedan följer aktuell information om

Swazi Childrens verksamhet.

 

Bilolycka i Bhawini     

Det började med att Shabangu skulle åka upp till barnen i Bhawini för att

lämna julklappar. På vägen upp i bergen kom en polisbil i hög fart nerför

sluttningen och i en kurva rammade polisbilen Shabangu och ”vår” bil.

Som väl var klarade sig Shabangu relativt hyfsat, men fick dock vara

kvar på sjukhus i en vecka. Bilen blev demolerad på förarsidan och har

behövt repareras för dyra pengar. Poliserna erkände att det var deras

misstag.

Barnen fick dock inget paket till jul, utan fick vänta på ”julklapparna” till

en bit in på nya året.

 

Hungerprotester

Hungerprotester har genomförts i Swaziland, men polisen håller koll på demonstrationerna och har i vissa fall också

förhindrat genomförande. Situationen är svår för väldigt många människor i landet. Över 70 procent av befolkningen

lever under FNs fattigdomsgräns.

 

Arbetslösheten bland ungdomar är över 50 procent.

 

 

Kvinnoprojektet

Eftersom det är så svårt för ungdomar att få jobb har flera kvinnor börjat att utbilda sina ungdomar för att de ska

kunna starta sina egna företag.

Deli Mdluli besöker en av ungdomarna som fått support för att starta sitt eget företag.

 

Utbildningsaktiviteterna fortsätter i oförminskad takt. Enterprise Development’s medarbetare arbetar engagerat vidare

för att ansluta fler självhjälpsgrupper och för att ge support så att fler kvinnor kan starta sina egna företag.

Gruppträning i Magele

 

Över 20 000 barn får support via Swazi Childrens verksamhet

Vi har nu 800 självhjälpsgrupper igång med nästan 8 000 kvinnor involverade.

Kvinnorna har startat cirka 3 800 företag med drygt 7 100 anställda. Uppemot 30 000 personer får på olika sätt support

från dessa kvinnor, varav drygt 20 000 är barn.

Genom Swazi Childrens bidragsgivare och sponsorer kan Enterprise Development ge support och utbildning till alla

kvinnorna och genomföra de aktiviteter som krävs för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas.

Gugu Dladla från ED följer upp bokföringen

 

Comfort Shongwe med sitt matpaket
(Nyatsini High School)

Skolbarnen i Bhawini

Ett femtiotal faddrar stödjer 70 barn med skolavgifter och skoluniformer.

Skoluniformerna distribuerades under februari – och som alltid – med

mycket positiva reaktioner från de barn som får hjälp. Matpaket har också

delats ut till den del av barnen som fått särskild support.

 

 

 

 

 

 

 

 

”1 goat + 2 chicken”-projektet

Projektet håller cirka 30 getter och drygt 50 kycklingar som på olika sätt ger ”avkastning” till våra barn. Sjukdomar

bland getterna gjorde tidvis arbetet mödosamt, men med hjälp av mediciner har man lyckats få getterna att tillfriskna.

 

Vattenprojekt på Ndzeleni Primary School

Club Swazi-medlemmen Delvator AB sponsrar ett vattenprojekt på Ndzeleni Primary School som innebär att vi kan

låta bygga en vattenledning från en vattenkälla i bergen ned till skolan. Rektorn har påbörjat ett projekt att odla

grönsaker på en bit mark – grönsaker som ska ge barnen lite extra energi. Många barn kommer till skolan på

fastande mage och då kan något från trädgården ge lite extra energi för att klara skolarbetet.

 

Ny styrelseledamot

Katarina Jönsson, regionansvarig på Sydsvenska Handelskammaren,

ersätter Maria Paulsson Rickle i styrelsen. Maria har deltagit i styrelse-

arbetet sedan stiftelsen bildades 2014 och har i hög grad bidragit till

stiftelsens utveckling. Maria avtackades i samband med styrelsemötet

i januari 2018.

Vi hälsar Katarina Jönsson välkommen till styrelsen och ser fram emot

att hon med sin bakgrund och sitt kontaktnät ska bidra till stiftelsearbetet.

 

 

 

 

 

Swazi Childrens årliga event

Måndagen den 1 oktober, på Internationella Barndagen, genomför Swazi

Children för femte året i rad sitt årliga event. I år kommer det att genomföras

i Restaurang Hypotekets vackra lokaler på Kyrkogatan i Lund

(”www.hypoteket.se”). Vår förhoppning är att Mr Shabangu, Nationell

Projektledare i Swaziland, ska delta.

 

Notera gärna kvällen i almanackan. Inbjudan kommer efter sommaren.

 

Vårhälsningar,

Styrelsen för Swazi Children

Nyhetsbrev nr 23

Det lackar mot jul och de flesta av oss är upptagna med att knyta ihop året och slutligen avrunda det tillsammans med familjen.

I mångt och mycket handlar julen om att ge och visa tacksamhet. Vår tacksamhet är stor över att ni alla har valt att bidra för att hjälpa oss att hjälpa utsatta människor i Swaziland. Människor som tack vare er får möjlighet att bygga en helt annan framtid än den annars utstakade. Varmt tack!

I detta nyhetsbrev följer en kort rapport för att uppdatera er om läget i Swaziland och våra senaste aktiviteter.

Stort intresse hos de kvinnliga företagarna att vidareutveckla sina företag

Under hösten har Swazi Children’s samarbetspartner Enterprise Development (ED) genomfört ett stort antal utbildningar. Syftet har i huvudsak varit att lära våra kvinnliga företagare att expandera sina företag.

Utbildningarna har kunnat genomföras tack vare ett särskilt stöd från Lund Ideon Rotaryklubb tillsammans med centrala Rotaryinsatser från TRF.

Den ursprungliga planen var att genomföra utbildningar inom mentorskap, marknadsföring, finansiering med mera för cirka 400 deltagare. Trycket att få delta blev dock så stort att ett antal extra utbildningar fick genomföras och totalt utbildades 1. 575 kvinnor. Utbildningsprogrammet blev verkligen en succé!

På bilden utbildar EDs medarbetare Sifiso Simelane en grupp kvinnor i regionen Sibetsamoya.


Fortfarande vattenbrist

I Lowlands-regionen är det fortfarande brist på vatten och här har ED genomfört ett utbildningsprogram med syfte att lära kvinnorna hur man ”skördar” vatten, ”Water Harvesting program”. De kvinnor som genomgått programmet har nu tillgång till vatten. Genom kunskaperna de fått genom utbildningarna har de lärt sig hur man kan ”skörda” vatten och hur man bäst hushåller med vattnet.


På bilden lär sig kvinnorna hur man ”tillverkar” en vattentank

Flera projekt igång!

Förutom de ovan beskrivna aktiviteterna har ED flera andra projekt igång. Genom sponsring från Delvator AB, ett av företagen i Club Swazi, finansierar vi ett vattenprojekt på Ndzeleni Primary School.

Vårt ”1 goat 2 chicken”-projekt fortsätter att utvecklas.

Fadderverksamheten, för cirka 80 barn fortsätter och skolavgifterna för 2018 ska betalas i januari.

Vi återkommer med mer information om bland annat dessa projekt under våren 2018.

Välkommet bidrag från Rotary

Den 30 november, i samband med genrepet av spexet Röde Orm, delade Rotary Ideon Lund ut bidrag till fyra utvalda organisationer, varav Swazi Children var en av dessa. Christina Elwing var på plats för att motta en check på 10.000 kronor som oavkortat går till verksamheten på plats.
 

Utdelning

Till sist en solskensbild från ett av våra kvinnoprojekt som drivs med stöd av ED. Kvinnorna på bilden har haft ett framgångsrikt år och kunde lämna ”utdelning” till alla delägarna. Visst är det härligt att se de glada minerna, med pengarna i hand!

Stort, varmt tack!

Från Insamlingsstiftelsen Swazi Children’s sida vill vi rikta ett stort, varmt tack till alla vår sponsorer och bidragsgivare för ert engagemang och era bidrag under det gångna året och samtidigt passa på att önska er alla en riktigt fin Jul- och Nyårshelg!

Karin, Lars-Erik, Maria, Göran, Stéfanie, Christina
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children

 

 

En kväll för kvinnor och barn

Varmt välkommen till årets fundraising den 2 oktober kl 18.00 i Magle Konserthus i Lund

Kvällens tema: ”Fortsatt utbildning av och stöd till våra kvinnliga företagare”


Tillsammans gör vi stor skillnad för dessa människor i deras liv och vardag!

För fjärde året i rad anordnar vi, på Internationella Barndagen, en kväll för barnen i Swaziland. Kvinnorna i Swaziland bär den största bördan. Genom att hjälpa och stötta dem och deras företagsamhet kan vi nå fram till att hjälpa barnen. När kvinnorna tjänar pengar och kan ta kontroll över sin tillvaro tryggas även barnens framtid.

Som alltid går 100 procent av intäkterna oavkortat till vår verksamhet på plats i Swaziland. Så även denna kväll.

Kvällen bjuder på en fantastisk måltid, skänkt av framstående Lundakrögare, ackompanjerad av en fantastisk musik- och scenupplevelse av Pros & Cons, ett av världens bästa vokala band med prestigefyllda globala nomineringar. Mer information om Insamlingsstiftelsen Swazi Children’s arbete på plats i Swaziland lämnas under kvällen. Dessutom bjuder vi på andra överraskningar samt utlottning av olika fina priser.

Biljettpriset är 800 kr och platser bokas genom en inbetalning på bankgiro 160-9262. Ange namn och mailadress. Sista anmälningsdag är den 25 september.

Nyhetsbrev nr 21

Kris i skolorna
Det är nu andra terminen i rad som barnen skickas hem från skolorna i Swaziland eftersom det inte finns någon mat att försörja dem med. Regeringen har åter misslyckats med att leverera mat till skolorna, framför allt i de fattigaste och mest avlägsna delarna av landet.

Rektorerna har inte informerats om situationen. I skolor runt om i landet, och särskilt i vissa regioner som drabbats hårt av torkan, tvingas nu barnen att avbryta skolgången på grund av matbristen.

En rektor i Shiselweni region berättar: ”Många elever kommer till skolan utan att ha ätit något och de är därför beroende av skolmaten. Utan skolmat klarar de inte de långa dagarna med kanske flera timmar att först gå till skolan och därefter skolarbetet. Vi tvingas korta ner skoldagarna så att barnen kan leta efter mat istället för att gå i skolan. Eftersom barnen är beroende av skolmaten och de vet att det inte finns någon mat att få, stannar många istället hemma. En del flickor är nu så desperata att de träffar ’sugar daddies’ bara för att få fickpengar som håller dem vid liv. HIV/Aids sprids snabbt bland dessa flickor.”

Trots matbristen i skolorna visar, så här långt, Swazilands regering inga tecken på att åtgärda situationen. Visserligen har lite mat distribuerats till vissa skolor, mat som räcker cirka en månad, men inget har levererats till de mest desperata skolorna på landsbygden.

Det har förekommit protester både på skolorna (se några tidningsrubriker) och på allmänna platser. Protesterna har slagits ned och regeringen har placerat ut militären på strategiska ställen och begränsat pressens rapportering.

Omvärldens reaktioner har hittills inte hörts så mycket av, men internationella påtryckningar skulle kanske kunna bidra till att situationen för befolkningen blir bättre.

Enligt FNs World Food Program behöver om kring 300 000 swazier, av en befolkning på cirka 1,3 miljoner, hjälp med mat som en följd av torkan de senaste åren. Över 25 procent av alla barn under fem år lider nu av kronisk undernäring.

Situationen är likartad vid ”våra” skolor, Ndzeleni och Nyatsini. Vår projektledare, mr Shabangu, har diskuterat möjliga åtgärder med rektorerna för att säkerställa att barnen kommer till skolan.

Självhjälpsgrupper (SHG)
”Våra” kvinnor är organiserade i självhjälpsgrupper där de träffas och stöttar varandra, sparar och utbildas tillsammans, o s v. Dessa grupper har blivit ett socialt forum där kvinnorna kan utbyta erfarenheter, inte bara inom sin affärsverksamhet. Kvinnorna utväxlar sina personliga historier på daglig basis.

Nedan följer ett poem som en av kvinnorna skrev strax före sin död. Hennes namn var Sukumani Bomake och hon bodde i Lubombo Region.

”Self Help Group” (SHG)

Thank you SHG
You have opened my eyes
and eyes of my fellow neighbours
You have opened my mind

By giving us information on how to save
and that one day I will have my own bank book.
We knew nothing about an organisation,
how it is built.
But now my eyes are opened!!

Having you SHG is like having a father and a mother.
Today we have you, SHG, and we wish
you can expand the whole of Swaziland.
We have now built our own group
and truly after the benefit and our wide
opened eyes we shall not give up.

All this is because of you SHG.
No matter how little our money is,
but we have money in our books.
All this is because of you SHG.

Wake up sister and brother,
wake up mother and father.
Let us hold on to SHG.
Let us not give up.

By Mary Mbhamali
Sukumani Bomake

Det är starka berättelser som våra medarbetare i ED får höra varje dag och betydelsen av det stöd som våra medarbetare ger dessa kvinnor är ovärderligt! Vi fortsätter stödja kvinnor i Swaziland trots de svåra omständigheter som omgärdar verksamheten. ED bedriver nu också verksamhet i den norra regionen, Hhohho Region.

Resultatet av det stöd som våra bidragsgivare i Sverige hittills bistått med är imponerande:

 

Utbildade SHG medlemmar:  7 498
Antal startade företag:  3 485
Arbetstillfällen:  6 055
Antal personer som lever av dessa företag:  30 560

Arbetet med att arrangera utbildningar fortsätter. Flera olika träningssessioner har genomförts den senaste tiden.

 

 

 

 

 

 


Linah
(t v) visar Lomathemba (t h, EDs medarbetare) gräset hon säljer.

 


Get och kyckling-projektet

Vid vårt senaste event i oktober 2016 samlade vi in pengar till ett projekt kallat ”1 goat and 2 chickens”. Syftet med projektet var att hitta ett sätt att ge ”våra” barn mat, även om matsituationen och torkan skulle förvärras.

Hur har det gått? 25 getter och 50 kycklingar är inköpta och i ”produktion” sedan drygt sju månader. Huvudansvarig för att ta hand om djuren är Granny Nxumalo, men hon får support av de barn som erhåller hjälp.

Vi har inte kapacitet att hjälpa alla barnen, men de som får hjälp ser resultat omedelbart. Vi har kunnat ge barnen både ägg och kött. Projektet fortsätter och vi kommer fortlöpande att informera om utvecklingen.

Swazilands barn och kvinnor behöver vår hjälp!

Vi hoppas därför att du vill fortsätta ge oss ditt stöd! Du är trygg med att 100 procent av ditt bidrag går till de behövande!

Fundraising kväll den 2 oktober
Numera traditionsenligt, anordnar vi på Internationelle Barndagen, i år måndagen den 2 oktober, för fjärde året i rad en fundraising kväll på Magle Konserthus i Lund.

Årets insamlade medel går till fortsatta utbildningar av och stöd till våra kvinnliga företagare.

Under kvällen uppträder den internationellt uppmärksammade vokalgruppen Pros & Cons och vi lämnar också information om läget i Swaziland. Bland annat.

Notera datumet redan nu! Inbjudan kommer!

Varmt välkomna!

Bästa sommarhälsningar,
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children