Nytt från Swaziland

Nytt från Swaziland

Publicerad: 2016-12-23

Fortsatt besvärligt läge

Den naturliga regnperioden är nu i princip över och läget i Swaziland är fortsatt besvärligt. Före regnperioden fanns det 1 % vatten kvar i den stora vattendammen som förser huvudstaden Mbabane med vatten. Vattennivån har nu stigit till 21 %, vilket är oroande eftersom det är ”peak season” och Swaziland nu går in i den period som normalt är mycket torr.

 

Skolbarnen har sommarlov i december–januari, vilket medför att många barn inte får mat regelbundet, då skolmaten i många fall är den enda mat de får. Från Swazi Childrens sida gör vi punktinsatser för att mildra situationen, men det är långt ifrån tillräckligt.

”1 goat-2 chicken”-projektet

Swazi Childrens välgörenhetskväll på Internationella Barndagen i oktober genomfördes med temat ”1 goat-2 chickens”, som innebär hjälp till självhjälp. Tanken är att våra fadderbarn ska kunna få mat kontinuerligt via getterna och kycklingarna. De första getterna har nu gått igenom veterinärkontroll och är på plats i gethagen i Bhahwini. Vi har ännu inga bilder, men hoppas kunna presentera mer i nästa Nyhetsbrev.

De kvinnliga entreprenörerna kämpar på

Trots usla förhållanden i landet kämpar kvinnorna vidare med sina företag. Många har det väldigt svårt och vissa har fått lägga sina företag i träda. Men det finns ljuspunkter och nedan är bilder på några som fortfarande håller igång sin verksamhet.

 

bild-1bild-2
F
uthi Mngometulu med sin         Margaret Dlamini
baby på ryggen

Futhi Mngometulu och Margaret Dlamini ingår i en grupp av grönsaksodlare. De har drabbats svårt av torkan och har fått träning av Swazi Childrens samarbetspartner i Swaziland, EDT, i hur man sparar vatten. Det finns en vattenkälla långt från odlingen där de hämtar vatten i spannar. På så sätt kan de hålla igång sin verksamhet och skapa sig en liten inkomst.

EDT jobbar med utbildning av kvinnorna. Bilden visar en grupp kvinnor som deltar i en sådan utbildning. Den senaste tiden har cirka 250 kvinnor genomgått olika typer av utbildningar i EDTs regi.

bild-3

EDT har nu över 11.000 kvinnor i sina program. Det är helt fantastiskt och vilken potential till nya företag!

EDT finansieras i sin helhet av Swazi Childrens företagssponsorer och har som sin enda uppgift att ge support till Swazi Childrens verksamhet i Swaziland.

I förra Nyhetsbrevet berättade vi om Fortunate, som hade så fin ordningfortunate-32-ar_webb
och vann en nationell jorbrukstävling. Nedan en bild på henne när hon
mottagit sina fantastiska priser. En eloge till EDT´s medarbetare Gugu
Dludlu, som stöttat och utbildat Fortunate.

Avslutningsvis vill Swazi Children rikta ett varmt tack till alla sponsorer, fadderföräldrar, bidragsgivare och andra som på olika sätt stödjer vår verksamhet.

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Swazi Children