Faddrar och kvinnligt företagande

– NYHETSBREV – 

FADDERVERKSAMHETEN 

Nonduduzo Nkhambule, en av flickorna som Swazi Children sponsrar. Hon drömmer om att bli läkare.
Nonduduzo Nkhambule, en av flickorna som Swazi Children sponsrar. Hon drömmer om att bli läkare.

Antalet faddrar ökar stadigt och vi stödjer nu 50 föräldralösa barn med skolavgifter och skoluniformer. De 29 barn som går i Primary School har också fått varsin ryggsäck att bära sina skolböcker i. De flesta barnen har lång väg till skolan, en del upp till två timmar – två gånger om dagen.

I Swaziland är det nu på väg mot vinter och vi har därför också köpt filtar till barnen. I bergen där våra fadderbarn bo blir det allt som oftast minusgrader på nätterna. Hjälpbehoven är stora och många föräldralösa barn lever under svåra förhållanden. Vi har utrymme för fler fadderföräldrar. Kontakta oss gärna för mer information.

KVINNLIGT FÖRETAGANDE

Swazi Childrens huvuduppgift är att hjälpa barn i nöd i Swaziland. Det gör vi bland annat via den ovan nämnda fadderverksamheten. En annan del av Swazi Childrens verksamhet är att, via EDT, vår samarbetspartner i Swaziland, utbilda och stödja fattiga kvinnor att starta företag. På så sätt kan de skaffa sig en inkomst som kommer familjen till del och då inte minst barnen. En kvinna som får en inkomst hjälper i genomsnitt fyra – fem barn. Via EDT har över 2.500 kvinnliga företag startats och de sysselsätter över 4.700 personer. Uppemot 10.000 – 12.000 barn kan via de inkomster som kvinnorna genererar få gå i skolan och få mat, kläder, hälsovård med mera.

Det är ofta gripande personliga historier som ligger bakom varje av de 2.500 företag som hittills startats. Nedan följer ett par exempel på personliga historier som med EDTs och Swazi Childrens stöd har tagit sig ur den värsta fattigdomen.

BUSI MBINGO, 52 ÅR  

Busi med en av de skoluniformskjolar hon sytt
Busi med en av de skoluniformskjolar hon sytt
Busi med EDT-medarbetaren Gugu Dludlu
Busi med EDT-medarbetaren Gugu Dludlu

 

 

 

 

 

 

 

Busi Mbingo bor tillsammans med sin arbetslöse man och sina fem barn (en pojke och fyra flickor). De levde ett liv där varje dag var en utmaning för överlevnad. Det var ett liv, som Busi uttryckte det, där ”varje dag var ett hopp om ett mirakel”. Busi kom i kontakt med EDT och fick möjlighet att utveckla sin sykunskap, som Busi hade med sig från unga år. Hon lyckades få accept på ett anbud att leverera skoluniformer till en nyöppnad High School i hennes kommun. EDT har också hjälpt henne att hitta en marknad för hennes kycklingar och getter till restauranger i den närliggande staden Nhalangano.

Busis liv liknar väldigt många kvinnors liv i Swaziland. De kan varken läsa eller skriva och ser i bästa fall fram emot att bli anställda av någon för ”småpengar”, kanske motsvarande 300-400 kronor per månad. Hon har aldrig tänkt tanken att hon skulle kunna vara ”självanställd” och ha en egen verksamhet. Tack vare stödet från EDT har familjen nu inkomster på ca 2.600 kronor per månad. Familjens liv idag är något helt annat än det liv de levde tidigare. En god inkomst ger trygghet, mat och kläder och möjlighet till hälsovård för hela familjen.

BUSISIWE DLAMINI, 53 ÅR  

Busisiwe med EDT-medarbetaren Gugu Dludlu i hennes odling med hemmet i bakgrunden
Busisiwe med EDT-medarbetaren Gugu Dludlu i hennes odling med hemmet i bakgrunden

Busisiwe Dlamini lever ensam med åtta barn (tre pojkar och fem flickor). Hon övergavs av sin man, som jobbar i gruvorna i Sydafrika. Flera av hennes äldre barn har aldrig fått möjlighet att avsluta sin skolutbildning, då hon saknade pengar till skolavgifterna.

Busisiwe kom i kontakt med EDT i november 2014 och fick stöd och utbildning i att starta grönsaksodling. Hon har också fått utbildning i att komma igång med en fruktodling. EDT har dessutom ordnat så att hon kan sälja sina produkter i en frukt- och grönsaksaffär i den närliggande staden Nhlangano. Busisiwe tjänar nu ca 1.600-1.700 kronor per månad på sin grönsaksodling.

”Jag önskar bara att EDT hade kommit för 20 år sedan. Då hade mina barn fått avsluta sina studier och kanske sluppit att slita hårt hos skogsbolagen för låga löner.”

SVERIGEBESÖK AV EDTs VERKSAMHETSLEDARE

Mr Mbongiseni Shabangu, vrksamhetsledare hos vår samarbetspartner EDT (Enterprise Development Trust) i Swaziland, besökte Skåne några dagar i början av maj. Han träffade bland annat styrelseledmöter i Swazi Children och deltog vid en sammankomst med Swazi Childrens företagsponsorer. Sammantaget blev det några hektiska dagar med många värdefulla möten.

TACK TILL ALLA SPONSORER OCH SUPPORTERS

Från Swazi Children vill vi rikta ett varmt och innerligt tack för allt stöd och all support som vi får från många, såväl privatpersoner som företag och nu också från tre Rotaryklubbar som sponsrar Swazi Childrens verksamhet. Alla pengar som skänks till Swazi Children går oavkortat till de hjälpbehövande i Swaziland. Stiftelsestyrelsen jobbar helt ideellt och andra administrativa kostnader som uppstår söker vi sponsorer till för att täcka.

 

Solvatten-enheter påväg till Swaziland

Genom särskilda donationer från Grand Hotel-koncernen i Lund och några privatpersoner har Swazi Children köpt 12 Solvatten-renare. De skickas till Swaziland i nästa vecka och kommer senare att fördelas till olika familjer. Rent vatten är ett mycket stort problem, men med hjälp av Solvatten löser vi vattenbehoven för många barn.
En Solvatten-renare kostar ca 1.300 kronor inklusive frakt. Vill du hjälpafler att få rent vatten? Sätt in ditt bidrag på Swazi Childrens Bankgiro 160-9262 och skriv Solvatten i meddelandefältet.

Hjälp till 30 föräldralösa barn

– NYHETSBREV –

HJÄLP TILL 30 FÖRÄLDRALÖSA BARN  skolsal-2

Sedan starten i april 2014 i och med registreringen av Insamlingsstiftelsen Swazi Children har vår utveckling överträffat alla förväntningar. Nästan 700.000 kronor har samlats in för att hjälpa föräldralösa barn framför allt med skolavgifter men också till ett projekt för att utbilda kvinnor att starta företag. Swazi Children har hittills 45 månadsgivare och 21 faddrar, som under 2015 ger möjlighet till att ca 30 föräldralösa barn får gå i skolan och dessutom få en ny skoluniform. En fantastisk bas har skapats för att göra en märkbar skillnad för barnen i Swaziland.

Många barn tvingas jobba efter skolan och på helger för att få ihop pengar till sin egen skolavgift. Genom Swazi Childrens arbete kan vi hjälpa dessa barn med skolavgiften så att de kan ägna mer tid åt sitt skolarbete.

KVINNLIGT FÖRETAGANDE  kvinna-med-vita-hons

Swazi Children har tillsammans med en ideell organisation i Swaziland, Enterprise Development Trust (EDT) påbörjat ett projekt för att utbilda kvinnor att starta företag. Målsättningen är att starta och utveckla ca 2.500 kvinnliga företag under 2015. Eftersom en kvinna försörjer mellan fyra – fem barn ger projektet möjlighet för över 10.000 barn att få gå i skola, få mat och kläder, bättre hygien och tillgång till hälsovård. EDT har sju anställda, som alla har lång och gedigen erfarenhet av liknande projekt. Nio skånska företag tillsammans med stiftelsens grundare, Karin och Lars-Erik Skjutare, finansierar EDT och företagsprojektet. I kommande nyhetsbrev kommer vi att berätta hur projektet utvecklas.

HJÄLPEN TILL BARNEN NXUMALO  nxumalos-nya-hus

Vi har tidigare berättat om familjen Nxumalo, fem föräldralösa barn som levde i misär, men som nu med stöd av Swazi Children och privata donationer har fått ett helt nytt hem, fått det delvis möblerat, fått mat, kläder samt fått tillgång till rent vatten genom en Solvatten-utrustning. Bland annat har stiftelsen gett barnen möjlighet till extra mat genom bidrag till att odla bönor på en bit mark. Barnens självkänsla har stärkts och deras studieresultat har förbättrats och de ställer gemensamt upp för varandra på ett bättre sätt och delar sysslorna kring det nya hemmet. Fem barn som inte såg någon framtid ser nu möjligheter till ett bättre liv.

VÄLKOMMEN ATT BLI FADDER

fortune-och-promis-2Vi har idag kapacitet att hjälpa drygt 30 barn per läsår, men behovet är naturligtvis mycket större än så. Vi välkomnar därför fler fadderföräldrar! Anmäler du dig som fadder får du ett namngivet barn, en bild på barnet och några gånger om året ett brev där barnet berättar om sitt liv och sin vardag. Skolavgift och skoluniform kostar 125 kronor per månad för ett barn på Primary-nivå (upp till sjunde klass) och ca 200 kronor per månad för ett barn på Secondary-nivå (ca 13-17 år). Varmt välkommen att anmäla dig som fadder!

FUNDRAISINGKVÄLL  fundraising-141003

Nästa år upprepar vi succén från Internationella barndagen, då drygt 100 personer träffades på Magle Konserthus och avnjöt en måltid komponerad av fem av de främsta restaurangerna i Lund och underhölls av gruppen Fåfäng och Studentsångarna. Eventet gav ett överskott på drygt 40.000 kronor. Hela kvällen blev en fantastisk succé!

100 procent kommer fram till barnen

– NYHETSBREV –

EN KVÄLL FÖR BARNEN I SWAZILAND

Vår fundraisingkväll den 6 oktober överträffade våra högsta förväntningar och totalt samlade vi in drygt 40.000 kronor till barnen i det fattiga Swaziland i södra Afrika. Vi var 110 personer som njöt av god mat från de främsta restaurangerna i Lund, Lunds studentsångare och gruppen Fåfäng. Ett stort TACK till alla som bidrog till denna succé! Många har nu valt att bli fadderföräldrar och månadsgivare.

collage

CLUB SWAZI – ETT PROJEKT FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE

Club Swazi är ett skånskt företagsnätverk, som satsar på att hjälpa fattiga kvinnor i Swaziland att starta företag och skapa sin egen inkomst. Vi vet att kvinnor som skapar en egen inkomst spenderar dessa pengar på sina barn. Därför vill Swazi Children i samarbete med Club Swazi hjälpa till att starta nya företag i Swaziland. Vår samarbetspartner i Swaziland är den ideella organisationen Enterprise Development Trust (EDT). Projektets målsättning är att starta och utveckla 2.500 företag det närmaste året, vilket kommer att ge mer än 10.000 barn möjlighet till skolgång, mat, kläder, hälsovård och bättre hygien. Kvinnorna ges möjlighet till utbildning i bokföring, marknadsföring och försäljning. EDT hjälper dem att få ut sina produkter på marknaden och bistår även med så kallade mikrolån.

De medverkande företagen i Sverige är Backahill, Delvator, EuroFinans, Grand Hotel-koncernen, MyMoney, Navet, Sparbanken Skåne, Wihlborgs, Kristoffer Börjesson (privat) och Karin & Lars-Erik Skjutare (privat). Vi kommer att lämna information om projektet i kommande Nyhetsbrev.

FAMILJEN NXUMALO – FEM FÖRÄLDRALÖSA BARN OCH EN SJUK FARMOR

Hösten 2013 kom Karin och Lars-Erik Skjutare i kontakt med familjen Nxumalo, fem föräldralösa barn i åldrarna 3-17 år, som levde i total misär. Hyddorna de bodde i läckte och gav inte mycket skydd. Barnen fick på nåder gå kvar i skolan och de hade också ansvar för en mycket sjuk farmor och sin lillasyster Lindelwa, 3 år. Genom Swazi Children och privata donationer har vi hjälpt barnen med skolavgifter, extra mat, hygien, rent vatten och också byggt ett nytt hem i form av ett bostadshus med två rum och kök. Deras situation idag är väsentligt bättre, de är mer uppmärksamma på att skydda varandra, barnens skolresultat har förbättrats, självförtroendet har stärkts och barnen har nu en stark framtidstro. Bilderna nedan visar ”kökshyddan” som raserades efter ett skyfall för något år sedan. Nu har familjen ett nytt hem.

taknytthus

100 PROCENT KOMMER FRAM TILL BARNEN

Det unika med Swazi Children är att inga kostnader täcks från insamlade medel. 100 procent av de pengar vi samlar in når fram till de behövande barnen i Swaziland.

Elisabeth Dlamini är så kallad ”Traditional Authority” i Bhahwini District, vilket ungefär motsvarar vad som tidigare benämndes byhövding. Elisabeth är vald av invånarna i distriktet och hennes uppgift är att hålla sig informerad om familjerna i området. Hon har ett område på ca 10 km i omkrets och här finns över 70 föräldralösa barn. Swazi Children kommer att koncentrera sin hjälp till barn i Bhahwini District och tillsammans med Elisabeth och vår nationelle projektledare, Mr Mbongiseni Shabangu, hjälps vi åt att prioritera hjälpbehoven.

Stiftelsen har nu närmare 25 fadderföräldrar, men som ni förstår behöver vi fler. Framförallt vill vi säkra att barnen får gå i skolan, vilket kostar mellan 125 – 200 kronor per månad. Vi behöver också fler månadsgivare.

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra.  Du är också varmt välkommen att kontakta via info@swaziland.se om du vill veta mer.

Nytt hem för Familjen Nxumalo

Hösten 2013 kom Karin och Lars-Erik Skjutare i kontakt med familjen Nxumalo som består av fem föräldralösa barn, då i åldrarna 3-17 år, och deras farmor som levde i total misär. Hyddorna de bodde i läckte och gav inte mycket skydd. Barnen fick på nåder gå kvar i skolan och de hade också ansvar för en mycket sjuk farmor och lillasyster Lindör något åelwa, 3 år, som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev.

Genom stiftelsen och privata donationer har Swazi Children kunnat hjälpa barnen med skolavgifter, extra mat, hygien, rent vatten och även byggt ett nytt hem i form av ett bostadshus med två rum och kök. Deras situation har blivit väsentligt bättre, de är mer uppmärksamma på att skydda varandra, skolresultaten har förbättrats, självförtroendet har stärkts och barnen har nu en stark framtidstro.

Bilderna nedan visar ”kökshyddan” som raserades efter ett skyfall 2013. Nu har familjen ett nytt hem.
Varmt tack till alla som varit med och bidragit till att göra detta möjligt!

tak  nytthus

Barn i nöd i Bhahwini-distriktet

Bhahwinidistriktet ligger relativt otillgängligt i bergen ca 40-50 km söder om huvudstaden Mbabane och kommunikationerna med området är i dåligt skick.

Elisabeth Dlamini, som är distriktets Traditional Authority, har god information om barnens förhållanden. Hon har försett Swazi Children med en förteckning på föräldralösa barn som har det svårt och vars skolavgifter inte har betalats. Många barn får ingen regelbunden skolgång eftersom de kan få avstå skolgång när föräldrarna saknar medel att betala skolavgifterna. All skolgång upp till klass 6 ska vara fri, därefter kostar varje skolår pengar. Alla barn ska dock ha en skoluniform, vilket många familjer inte har råd att betala.

Vi har redan ett antal familjer som ställt sig positiva till att sponsra ett eller flera barns skolgång och också betala deras skoluniformer. Genom deras support får nu 19 föräldralösa barn hjälp med skolavgiften och/eller skoluniform.

Ett skolår, inklusive skoluniform, kostar cirka 1.500 kronor. En skoluniform för en elev som går i klass 1-7 kostar cirka 300 kronor.

Mr Mbongiseni Shabangu och Ms Elisabeth Dlamini tillsammans med Karin och Lars-Erik Skjutare
Mr Mbongiseni Shabangu och Ms Elisabeth Dlamini tillsammans med Karin och Lars-Erik Skjutare

 

TRADITIONAL AUTHORITY

Elisabeth Dlamini är så kallad Traditional Authority i sin kommun i Bhahwinidistriktet. Hon är vald av invånarna och hennes ansvarsområde täcker ett område på ca 10 kvadratkilometer i Nkonyeni-bergen. Hennes ansvar är bland annat att hålla sig informerad om familjerna inom sitt område, till exempel familjen Nxumalo. Det gör hon genom att vandra till fots och besöka de olika familjerna. Hon har dessvärre ytterligare mer än 50 barn inom sitt ansvarsområde som har mist en eller båda sina föräldrar i Aids. Som regel har barnen någon släkting i livet som kan ta hand om dem, men inte alltid. Elisabeth har ansvar för en familj på fyra barn inom sitt område som inte har någon släkting alls i livet.

Swazi Children kommer att utöka samarbetet med Elisabeth för att kunna hjälpa fler barn i området.

Solvatten i praktisk användning

I samband med besöket hos familjen Nxumalo i mars 2014 skänkte Swazi Children en Solvatten-renare till familjen. Den används nu flitigt. Byggarbetaren i den blå skjortan drack av traktens förorenade vatten för en tid sedan och han blev så allvarligt sjuk att han fick tillbringa två veckor på sjukhus. Han dricker nu av vattnet som är renat med hjälp av Solvatten, utan att bli sjuk!

Familjen Nxumalo – Husprojektet framskrider

Building progress 140412 3

Husprojektet hos familjen Nxumalo framskrider och förhoppningen är att huset ska vara färdigbyggt före Swazilands vinter som börjar i juni. Vi har också beslutat att bygga en utetoalett för att förbättra de hygieniska förhållandena. Familjens situation kommer att förbättras väsentligt när huset står klart.