Nytt hem för Familjen Nxumalo

Nytt hem för Familjen Nxumalo

Publicerad: 2014-09-16

Hösten 2013 kom Karin och Lars-Erik Skjutare i kontakt med familjen Nxumalo som består av fem föräldralösa barn, då i åldrarna 3-17 år, och deras farmor som levde i total misär. Hyddorna de bodde i läckte och gav inte mycket skydd. Barnen fick på nåder gå kvar i skolan och de hade också ansvar för en mycket sjuk farmor och lillasyster Lindör något åelwa, 3 år, som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev.

Genom stiftelsen och privata donationer har Swazi Children kunnat hjälpa barnen med skolavgifter, extra mat, hygien, rent vatten och även byggt ett nytt hem i form av ett bostadshus med två rum och kök. Deras situation har blivit väsentligt bättre, de är mer uppmärksamma på att skydda varandra, skolresultaten har förbättrats, självförtroendet har stärkts och barnen har nu en stark framtidstro.

Bilderna nedan visar ”kökshyddan” som raserades efter ett skyfall 2013. Nu har familjen ett nytt hem.
Varmt tack till alla som varit med och bidragit till att göra detta möjligt!

tak  nytthus