100 procent kommer fram till barnen

100 procent kommer fram till barnen

Publicerad: 2014-10-15

– NYHETSBREV –

EN KVÄLL FÖR BARNEN I SWAZILAND

Vår fundraisingkväll den 6 oktober överträffade våra högsta förväntningar och totalt samlade vi in drygt 40.000 kronor till barnen i det fattiga Swaziland i södra Afrika. Vi var 110 personer som njöt av god mat från de främsta restaurangerna i Lund, Lunds studentsångare och gruppen Fåfäng. Ett stort TACK till alla som bidrog till denna succé! Många har nu valt att bli fadderföräldrar och månadsgivare.

collage

CLUB SWAZI – ETT PROJEKT FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE

Club Swazi är ett skånskt företagsnätverk, som satsar på att hjälpa fattiga kvinnor i Swaziland att starta företag och skapa sin egen inkomst. Vi vet att kvinnor som skapar en egen inkomst spenderar dessa pengar på sina barn. Därför vill Swazi Children i samarbete med Club Swazi hjälpa till att starta nya företag i Swaziland. Vår samarbetspartner i Swaziland är den ideella organisationen Enterprise Development Trust (EDT). Projektets målsättning är att starta och utveckla 2.500 företag det närmaste året, vilket kommer att ge mer än 10.000 barn möjlighet till skolgång, mat, kläder, hälsovård och bättre hygien. Kvinnorna ges möjlighet till utbildning i bokföring, marknadsföring och försäljning. EDT hjälper dem att få ut sina produkter på marknaden och bistår även med så kallade mikrolån.

De medverkande företagen i Sverige är Backahill, Delvator, EuroFinans, Grand Hotel-koncernen, MyMoney, Navet, Sparbanken Skåne, Wihlborgs, Kristoffer Börjesson (privat) och Karin & Lars-Erik Skjutare (privat). Vi kommer att lämna information om projektet i kommande Nyhetsbrev.

FAMILJEN NXUMALO – FEM FÖRÄLDRALÖSA BARN OCH EN SJUK FARMOR

Hösten 2013 kom Karin och Lars-Erik Skjutare i kontakt med familjen Nxumalo, fem föräldralösa barn i åldrarna 3-17 år, som levde i total misär. Hyddorna de bodde i läckte och gav inte mycket skydd. Barnen fick på nåder gå kvar i skolan och de hade också ansvar för en mycket sjuk farmor och sin lillasyster Lindelwa, 3 år. Genom Swazi Children och privata donationer har vi hjälpt barnen med skolavgifter, extra mat, hygien, rent vatten och också byggt ett nytt hem i form av ett bostadshus med två rum och kök. Deras situation idag är väsentligt bättre, de är mer uppmärksamma på att skydda varandra, barnens skolresultat har förbättrats, självförtroendet har stärkts och barnen har nu en stark framtidstro. Bilderna nedan visar ”kökshyddan” som raserades efter ett skyfall för något år sedan. Nu har familjen ett nytt hem.

taknytthus

100 PROCENT KOMMER FRAM TILL BARNEN

Det unika med Swazi Children är att inga kostnader täcks från insamlade medel. 100 procent av de pengar vi samlar in når fram till de behövande barnen i Swaziland.

Elisabeth Dlamini är så kallad ”Traditional Authority” i Bhahwini District, vilket ungefär motsvarar vad som tidigare benämndes byhövding. Elisabeth är vald av invånarna i distriktet och hennes uppgift är att hålla sig informerad om familjerna i området. Hon har ett område på ca 10 km i omkrets och här finns över 70 föräldralösa barn. Swazi Children kommer att koncentrera sin hjälp till barn i Bhahwini District och tillsammans med Elisabeth och vår nationelle projektledare, Mr Mbongiseni Shabangu, hjälps vi åt att prioritera hjälpbehoven.

Stiftelsen har nu närmare 25 fadderföräldrar, men som ni förstår behöver vi fler. Framförallt vill vi säkra att barnen får gå i skolan, vilket kostar mellan 125 – 200 kronor per månad. Vi behöver också fler månadsgivare.

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra.  Du är också varmt välkommen att kontakta via info@swaziland.se om du vill veta mer.