Hjälp till 30 föräldralösa barn

Hjälp till 30 föräldralösa barn

Publicerad: 2014-12-17

– NYHETSBREV –

HJÄLP TILL 30 FÖRÄLDRALÖSA BARN  skolsal-2

Sedan starten i april 2014 i och med registreringen av Insamlingsstiftelsen Swazi Children har vår utveckling överträffat alla förväntningar. Nästan 700.000 kronor har samlats in för att hjälpa föräldralösa barn framför allt med skolavgifter men också till ett projekt för att utbilda kvinnor att starta företag. Swazi Children har hittills 45 månadsgivare och 21 faddrar, som under 2015 ger möjlighet till att ca 30 föräldralösa barn får gå i skolan och dessutom få en ny skoluniform. En fantastisk bas har skapats för att göra en märkbar skillnad för barnen i Swaziland.

Många barn tvingas jobba efter skolan och på helger för att få ihop pengar till sin egen skolavgift. Genom Swazi Childrens arbete kan vi hjälpa dessa barn med skolavgiften så att de kan ägna mer tid åt sitt skolarbete.

KVINNLIGT FÖRETAGANDE  kvinna-med-vita-hons

Swazi Children har tillsammans med en ideell organisation i Swaziland, Enterprise Development Trust (EDT) påbörjat ett projekt för att utbilda kvinnor att starta företag. Målsättningen är att starta och utveckla ca 2.500 kvinnliga företag under 2015. Eftersom en kvinna försörjer mellan fyra – fem barn ger projektet möjlighet för över 10.000 barn att få gå i skola, få mat och kläder, bättre hygien och tillgång till hälsovård. EDT har sju anställda, som alla har lång och gedigen erfarenhet av liknande projekt. Nio skånska företag tillsammans med stiftelsens grundare, Karin och Lars-Erik Skjutare, finansierar EDT och företagsprojektet. I kommande nyhetsbrev kommer vi att berätta hur projektet utvecklas.

HJÄLPEN TILL BARNEN NXUMALO  nxumalos-nya-hus

Vi har tidigare berättat om familjen Nxumalo, fem föräldralösa barn som levde i misär, men som nu med stöd av Swazi Children och privata donationer har fått ett helt nytt hem, fått det delvis möblerat, fått mat, kläder samt fått tillgång till rent vatten genom en Solvatten-utrustning. Bland annat har stiftelsen gett barnen möjlighet till extra mat genom bidrag till att odla bönor på en bit mark. Barnens självkänsla har stärkts och deras studieresultat har förbättrats och de ställer gemensamt upp för varandra på ett bättre sätt och delar sysslorna kring det nya hemmet. Fem barn som inte såg någon framtid ser nu möjligheter till ett bättre liv.

VÄLKOMMEN ATT BLI FADDER

fortune-och-promis-2Vi har idag kapacitet att hjälpa drygt 30 barn per läsår, men behovet är naturligtvis mycket större än så. Vi välkomnar därför fler fadderföräldrar! Anmäler du dig som fadder får du ett namngivet barn, en bild på barnet och några gånger om året ett brev där barnet berättar om sitt liv och sin vardag. Skolavgift och skoluniform kostar 125 kronor per månad för ett barn på Primary-nivå (upp till sjunde klass) och ca 200 kronor per månad för ett barn på Secondary-nivå (ca 13-17 år). Varmt välkommen att anmäla dig som fadder!

FUNDRAISINGKVÄLL  fundraising-141003

Nästa år upprepar vi succén från Internationella barndagen, då drygt 100 personer träffades på Magle Konserthus och avnjöt en måltid komponerad av fem av de främsta restaurangerna i Lund och underhölls av gruppen Fåfäng och Studentsångarna. Eventet gav ett överskott på drygt 40.000 kronor. Hela kvällen blev en fantastisk succé!