Katastrofläge i landet

– NYHETSBREV –


KATASTROFLÄGE PÅ GRUND AV FORTSATT TORKA  

Familjen Nxumalo som Swazi Children har hjälpt sedan starten får regelbundet mat av oss.
Familjen Nxumalo som Swazi Children har hjälpt sedan starten får regelbundet mat av oss.

Katastrofläge är utlyst och regeringen meddelade att pengar, E 305 miljoner (ca 170 miljoner kronor)

avsatts för att köpa mat och mildra hungern för de värst drabbade landsmännen. Vid en utfrågning i ett parlamentsutskott den 17 maj meddelade dock premiärminister Dlamini att pengarna frysts av finansministern och kan inte betalas ut! Sannolikt fanns det inga pengar avsatta från början, utan var ett försök att få internationellt bistånd till Swaziland. Folket svälter, barnen får inte mat i skolan längre och dödsfall på grund av svält har redan rapporterats! Uppemot 300.000 människor (25 procent av befolkningen) är utsatta för svår undernäring.

KONSEKVENSER AV TORKAN

Mr Shabangu, vår projektledare i Swaziland, berättar om konsekvenserna av det svåra läget i hans land.

“Water scarcity is the major consequence of the drought, with water rationed to only three days a week in some urban areas as boreholes, dams and rivers run dry. One of Swazi Childrens volunteers from Sweden (Emil Råvik) experienced this first hand. This has massive implications on all sectors of society, affecting overall sanitation conditions. Schools are facing a water and sanitation crisis, affecting almost 80 per cent of all education institutions. In all, an estimated 189,000 learners and 8,157 teachers and support staff have been affected. The water crisis has alos impacted healthcare, as medical facilities cannot function properly without guaranteed supply of clean water. While the water situation is already critical, we have yet to enter the dry season, which lasts från April to October. (Major dams’ water levels have not significantly improced with the recently experienced rains.)

Människor som har tillgång till utrustning som på bilden tjänar pengar på torkan genom att sälja vatten.
Människor som har tillgång till utrustning som på bilden tjänar pengar på torkan genom att sälja vatten.

The country has one of the highest prevalence of HIV-infected adults (26 per cent of people aged 15 to 49 years). Food insecurity affects adherence to anti-retroviral (ARV) therapy as patients cannot take treatment on an empty stomach. Lack of food also affects access to health services as many people prioritize the little financial resources they have to buy food rather than pay for travel to a health facility. Most of the children supported by the Swazi Foundation have been severely affected by this situation.

The ongoing emergency has the potential to worsen protection concerns such as genderbased violence, sexual and economic abuse and difficulty in accessing integrated sexual and reproductive health services. Groups most affected and vulnerable to exploitation, violence and abuse include women and youth, especially girls, orphans and vulnerable children (OVCs), and adolescents. Adolescent girls are particularly at risk of urinary tract infections due to poor menstrual hygiene associated with poor sanitary conditions.”

VAD KAN SWAZI CHILDREN GÖRA?

Vi kommer att koncentrera vår hjälp till våra 85 fadderbarn, de flesta föräldralösa. Under sommarlovet i december-januari kunde vi, tack vare generösa bidrag till stiftelsen, hjälpa barnen med ett mål mat om dagen. Vår förhoppning var att de sedan skulle få mat i skolan. Vid terminsstarten fanns det fortfarande majs kvar från förra terminen som barnen kunde få. Eftersom några nya matleveranser inte har skett, så är konsekvensen nu att barnen är utan mat. De får förlita sig på att få mat av grannar eller andra som förbarmar sig över dem. Tillsammans med vårt team i Swaziland, med Mr Shabangu i spetsen, kommer vi att planera hjälpen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Matpriserna och inflationen ökar nu dramatiskt i Swaziland, men genom effektiv upphandling och distribution av mat till våra 85 fadderbarn kan vi ge dem ett mål mat per dag till en kostnad av ca 3,75 kronor per dag och barn. Vårt kortsiktiga mål är att samla in E 50.000 (ca 27.500 kronor), vilket räcker till att hålla barnen med ett mål mat i ca tre månader. Några av eleverna från förra årets avgångsklass på Nyatsini High School hjälper till att distribuera mathjälpen, tillsammans med anställda hos vår samarbetspartner EDT och under överinseende av Mr Shabangu.

Barn från Maseko är några av de som får mat.
Familjen Maseko är några av de som får mat av Swazi Children.

VILL DU GÖRA EN EXTRA INSATS?

Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få till stöd för vårt ”Matprogram”! Stiftelsens bankgiro är 160-9262. Skriv Mat i meddelandefältet och, om du vill, ditt namn.

SWAZI CHILDRENS VOLONTÄR EMIL RÅVIK  ÅKER HEM TILL SVERIGE

Efter två månader i Swaziland tvingas Emil åka hem till Sverige. Emil fick hälsoproblem för några veckor sedan och efter läkarbesök beslutades att han åker tillbaka till Sverige. Situationen har inte uppkommit som en följd av vistelsen i Swaziland, utan är av annan karaktär. Från Swazi Childrens sida beklagar vi Emils situation, men hälsar honom samtidigt varmt välkommen tillbaka!

BESÖK I SWAZILAND

I oktober 2016 planerar Karin och Lars-Erik Skjutare att åka till Swaziland på nytt. Om du är intresserad av att besöka Swaziland och Swazi Childrens projekt i samband med deras resa och kanske rentav träffa ditt fadderbarn, är du välkommen att kontakta dem på email: skjutare.lund@gmail.com.

Torkan orsakar kris för våra kvinnliga företagare

– NYHETSBREV –

TORKAN FORTSÄTTER

Tyvärr är ingen förändring i sikte, torkan i södra Afrika och Swaziland bara fortsätter. Situationen blir alltmer krisartad. Vattenransonering råder i stora delar av landet, inklusive huvudstaden Mbabane. Matläget bland våra fadderbarn i Bhahwini och Ndzeleni Chiefdoms är fortsatt prekär.

NYA SKOLUNIFORMER UTDELADE

Ett stort och nödvändigt arbete är att prova ut storlekar och inhandla skoluniformer till våra drygt 80 fadderbarn. Det kräver stort tålamod innan alla eleverna har fått rätt storlek och färg. Men allt arbete kompenseras av att se barnens glädje över att få en fin skoluniform, istället för de trasiga, ärvda kläder som de flesta av dem bär. Den vanligaste kommentaren är ”nu kan jag se ut som de andra barnen” – barnens självförtroende och självkänsla växer!
i-nya-skoluniformer  utprovning-av-skoluniform

EMIL RÅVIK, VOLONTÄR I SWAZILAND

Emil åkte till Swaziland den 30 mars tillsammans med Nonduduzo, flickan som varit i Sverige under ca tre månader. Emil ska jobba med vårt projekt inom ramen för EDTs verksamhet och under ledning av Mr Shabangu.

Vi har bett Emil berätta något om sina upplevelser de första veckorna. Här följer hans beskrivning.

”Lite mer än två veckor har gått sedan jag flyttade in i en mysig lägenhet strax utanför huvudstaden Mbabane. Tyvärr har jag inte haft så mycket arbetsuppgifter än, men jag har ändå hunnit med en hel del spännande. Att få se och upptäcka naturen har varit helt magiskt, vart man än vänder sig har man en fantastisk vy över Swazilands otroliga landskap. Shabangu har under några dagar visat mig olika delarna av Swaziland. Det har varit väldigt intressant och delvis känslosamt att få se både fattiga och rika områden samt att få besöka Ndzeleni Primary School som ligger några timmar ut på landet. Men precis som överallt jag varit i världen så har mötena med människor varit det absolut bästa. Speciellt här, det finns kärlek och glädje på gatorna som jag inte sett förut. Underbart att se hur ett av världens mest fattiga länder kan vara så fridfullt och enat.”

Skolköket
Skolköket
Skolelever på Ndzeleni Primary School
Skolelever på Ndzeleni Primary School


VÄGNÄTET UTANFÖR HUVUDVÄGARNA – UNDER ALL KRITIK  trasig-bil

Att jobba med biståndsarbete i Swaziland långt ute på landsbygden och i bergen, som vi gör, innebär långa resor på fullständigt eländiga vägar. Det sliter hårt på chaufför och passagerare, men mest tar bilen skada. Inför vår start med EDT inhandlades en begagnad 4×4, som nu varit igång i drygt 1,5 år. Under tiden har vi varit tvungna att lägga rätt stora kostnader på att hålla den igång, eftersom det hela tiden händer saker med motorn, utslitna däck med mera. Inte minst förorsakar det förseningar och långa väntetider, särskilt när bilen stannar mitt ute i ”nowhere”. Bilen fick motorhaveri när Shabangu var ute på uppdrag och den fick bärgas därifrån.

Zandile matar sina kycklingar
Zandile matar sina kycklingar

KRISARTAD SITUATION FÖR VÅRA KVINNLIGA FÖRETAGARE

Tyvärr slår torkan på alla sektorer i Swaziland. Våra kvinnliga företagare har drabbats hårt och många har tvingats lägga sin produktion i träda. Det gäller främst de som jobbar med grönsaksodling och djurhållning, som grisar och höns. Men ju längre torkan pågår drabbas även de som jobbar med hantverk, eftersom de inte finns material att jobba med, t ex gräs som används till bland annat korgar och mattor. Dessutom stiger matpriserna kraftig, vilket gör att de få pengar som är i omlopp hos de fattiga inte räcker till mat och det då inte finns utrymme till andra inköp.

ETT VARMT TACK TILL BO BENGTSSON, VD SPARBANKEN SKÅNE

Bo fyllde 50 år i mitten på april. Bo valde att låta sina gratulanter sätta in pengar till Swazi Childrens verksamhet istället för gåvor till honom personligen. Ett stiligt och generöst val tycker vi från Stiftelsens sida. Insamlingen inbringade ca 26.000 kronor! Pengar som kommer att komma barnen i våra skolor Nyatsini och Ndzeleni Primary Schools till del.

donation-fran-bo-bengtsson

 

Hela landet påverkas kraftigt av torkan

– NYHETSBREV –

ÄNTLIGEN UTLYST KATASTROFLÄGE

Till slut tvingades även kungen och regeringen i Swaziland att utlysa katastroftillstånd i landet. Flera andra länder i dess omgivning hade redan gjort detsamma, t ex Zimbabwe. Torkan i Swaziland är fortsatt mycket svår. Inget regn värt att nämnas har fallit och temperaturen, även nu på sensommaren (motsvarande vår september) är fortsatt runt 40 grader. Landets befolkning kan inte räkna med några större regnmängder förrän tidigast i oktober-november 2016.

MATSITUATIONEN

Visserligen ges nu möjlighet till internationell hjälp till landet, men det förutsätter att Swaziland självt också avsätter betydande belopp för att hjälpa befolkningen. Tyvärr har inte regeringen visat några sådana tendenser och i den senaste budgeten finns heller inga stora belopp avsatta för hjälp till den egna befolkningen. Enligt uppgift får våra fadderbarn fortfarande mat i skolan, men det är majsförrådet från förra skolåret som nu används. Inga nya leveranser har kommit och inom några veckor är matförrådet slut. Just nu är det högst osäkert om skolorna i Bhahwini Chiefdom kommer att kunna erbjuda barnen någon skolmat när det nuvarande förrådet är slut. I så fall blir situationen akut, eftersom många barn är beroende av skolmaten för att få någon mat överhuvudtaget. Vi följer utvecklingen löpande och är beredda att finna lösningar för att vi åtminstone ska kunna ge våra fadderbarn ett mål mat om dagen.

VAD ÄR HUNGER?

Hunger är att i veckor och till och med månader i sträck leva på väldigt lite näring. Kroppen kompenserar långvarig undernäring genom att minska dess fysiska och mentala aktiviteter

* En hungrig hjärna kan inte koncentrera sig
* En hungrig kropp tar inte initiativ
* Ett hungrigt barn förlorar all lust att gå i skolan eller leka

Hunger försämrar också immunsystemet. Berövade möjligheten till rätt näring är hungriga barn sårbara för sjukdomar och kan avlida av sjukdomar som t ex mässling eller diarré. Varje år dör sju miljoner barn innan de når fem års ålder, en tredjedel av dessa dödsfall beror på undernäring. Det tar ca sex år med näringsriktig mat, för att ett barn ska återställa kroppen från undernäring.

HUR GÅR DET FÖR VÅRA KVINNLIGA FÖRETAGARE?buyisile-med-sina-honor

Hela landet påverkas kraftigt av torkan och så även våra företagande kvinnor. Upp emot 60 procent av dem är mer eller mindre påverkade av den nuvarande vädersituationen. Det är främst de som odlar grönsaker och de som har djurhållning, i form av grisar och kycklingar. I många fall mister de all sin tidigare inkomst, vilket skapar stress och depressioner. EDTs medarbetare jobbar hårt med att hålla kvinnornas energi och entusiasm vid liv. Att hitta nya inkomstkällor skapar inte minst en känsla av att ändå jobba framåt. Men läget är i högsta grad prekärt! Bilden visar Buyisile Simelane, 46 år. Hon föder upp genmodifierade kycklingar, som kräver mindre vatten och kan därför fortfarande hålla sin lilla affärsverksamhet igång.

NONDUDUZO NKHAMBULE

I förra Nyhetsbrevet berättade vi om Nonduduzo, som då precis kommit till Sverige och fick uppleva den svenska vintern och snö för första gången. Hon är nu inne i slutfasen av sin vistelse i Sverige och återvänder till Swaziland igen den 30 mars. Vistelsen i Sverige har naturligtvis varit en stor upplevelse för henne. Hon har fått många nya erfarenheter och exponerats för ett modernt liv, i stor kontrast till livet i Bhahwini. Väl tillbaka i Swaziland ska hon ansöka om studier på University of Swaziland som hon kommer hon kommer få ekonomiskt stöd för av Swazi Children och privata donationer.

VOLONTÄRARBETE I SWAZILANDemil-ravik

Emil Råvik, 22 år, kommer att åka ned till Swaziland tillsammans med Nonduduzo den 30 mars för att jobba i vår samarbetsorganisation EDT i Swaziland. Han är väl medveten om den nuvarande situationen i Swaziland, ”…men det gör mig bara mer taggad att åka”, blev Emils svar. Han kommer bland annat att mötas av avstängt vatten tre dagar i veckan. I nyhetsbrev framöver kommer vi berätta om Emils arbete och hans upplevelser.

Förvärrad torka och ständiga värmerekord

– NYHETSBREV –

KATASTROFLÄGE I SWAZILAND

Över 10.000 kor har dött
Över 10.000 kor har dött

Torkan i Swaziland förvärras för varje dag som går. Värmerekorden slås på löpande band. Fler än 200.000 människor av landets befolkning på 1,2 miljoner är redan i svält. Över 10.000 kor har dött och enligt vissa bedömningar kommer uppemot 80.000 kor att dö på grund av brist på vatten och föda.

Våra fadderbarn, som får stöd av Swazi Children och våra faddrar, har fått ett mål mat om dagen under sommarlovet (december – januari). Nu när skolorna börjar i slutet av januari har man från regeringens sida deklarerat att man inte kan garantera matsituationen i skolorna under 2016.  World Food Program (ett FN-finansierat organ) som tidigare sörjt för en stor del av skolmaten i Swaziland, har nu beslutat sig för att lämna Swaziland och istället satsa sina resurser på flyktingarna i Syrienkriget.

Vårt projekt att starta kvinnliga företag påverkas tyvärr också kraftigt. Närmare 60 procent av

Vattenpulsådern The Great Usutu River
Vattenpulsådern The Great Usutu River

de startade företagen är beroende av vattentillgången. Det gäller alla som startat odlingsföretag och de som jobbar med djurproduktion, främst kycklingar och grisar.

När skolorna nu ska starta igen ska dessutom skolavgifterna betalas. Eftersom det inte blir några inkomster sliter verkligen många föräldrar för att deras barn ska kunna få gå kvar i skolan. Ska de knappa pengarna gå till skolavgiften eller till mat till familjen… Som många säkert kan föreställa sig är det en mycket svår valsituation och den gäller främst föräldrar med barn i High School.

Tillsammans med våra anställda i Swaziland diskuterar vi just nu hur vi från Swazi Children fortsatt kan hjälpa, åtminstone våra fadderbarn i denna svåra situation.

Vattenpulsådern ”The Great Usutu River” är nästan helt uttorkad. De flesta andra floder i Swaziland har utflöde i Usutu River. Mängder med familjer är beroende av vatten från floden.

NONDUDUZO ÄR NU I SVERIGE 

Nonduduzo Nkhambule
Nonduduzo Nkhambule

Fredagen den 8 januari gav sig Nonduduzo ut på sitt livs äventyr! Hon har precis avslutat sina studier på Nyatsini High School. Vår bedömning är att hon fortsatt kommer att prestera toppresultat i sin ”final exam”. Den är just nu i Cambridge i Storbritannien för utvärdering.

Nonduduzo är 19 år och flygresan från Johannesburg, med mellanlandning i Frankfurt, var hennes

första erfarenhet av att flyga. Det var med viss oro, både från Mr Shabangus och vår sida, att allt skulle gå bra för henne, främst med tanke på transfern i Frankfurt som är en av Europas största flygplatser. Allt gick dock väl och det var med stor lättnad för oss alla som hon anlände till Kastrup den 9 januari. Väl i Sverige fick hon för första gången i sitt liv bekanta sig med snö – och så tycker hon att det är kallt här!

Det är en enormt stor omställning för henne att komma från de mycket fattiga förhållanden som hon lever i till vardags. Det mesta i ett modernt samhälle, och som vi tar för givet, är nytt för henne.

Nonduduzos dröm är att utbilda sig till läkare. Med positivt stöd från Katedralskolan i Lund deltar hon på Naturvetenskapliga programmet i årskurs 2. Hon har redan börjat förstå en del svenska och jobbar hårt med språket. Nonduduzo stannar i Sverige till den 30 mars, då hon åker tillbaka till Swaziland.

Swaziland är drabbat av svår torka!

DSC00620

Normalt är floden som visas på en av bilderna vid den här tiden på året fylld med vatten. Barnen brukar vanligtvis hjälpa till med skörden hos någon i grannskapet och på så vis få lite mat. Utan vatten finns det nu inget att skörda och situationen är kritisk.

Vi tar tacksamt emot bidrag till vårt Matprojekt via Bankgiro 160-9262. Skriv Matprojekt i meddelandefältet. Varmt tack för ditt stöd!

Varmt tack!

Tack till alla som kom och bidrog till hjälp för barnen i Swaziland!

Stort tack till GRAND HOTEL, PATISSERIET, KLOSTERGATANS VIN & DELIKATESS, BENGTSSONS OST, FLÄDIE MAT & VINGÅRD, MAT & DESTILLAT, LOVE COFFEE ROASTERS.

Fundraising, HIV/Aids och fadderbarn

– NYHETSBREV –

FUNDRAISING PÅ INTERNATIONELLA BARNDAGEN

fundraising-5-oktober-2015

För andra gången genomförde Swazi Children ett fundraising-event på Internationella Barndagen, i år måndagen den 5 oktober. Ett 90-tal gäster samlades på Magle Konserthus för att avnjuta en superb måltid komponerad av några av de främsta restaurangerna i Lund (se nedan). För kvällens underhållning stod violinvirtuoserna Peter & Viktor och en dubbelkvartett ur Studentsångarna. Allt blev mycket uppskattat och kvällen inbringade ca 60.000 kronor, som kommer att komma föräldralösa barn i Swaziland till del, bland annat i form av skolavgifter. Ett viktigt inslag är naturligtvis information från Swaziland och de olika projekt som Swazi Children bedriver i landet.

HIV/AIDS ÄR ETT STORT PROBLEM

Kvällen till ära besöktes eventet av den nationellt projektansvarige Mr Mbongiseni Shabangu. Han berättade om arbetet som genomförs för Swazi Childrens räkning, inte minst de föräldralösa barnens situation. Många barn i Swaziland har det mycket svårt med lite mat, dåligt med kläder och ingen hälsovård. Swazi Childrens hjälparbete går i första hand till att hjälpa föräldralösa barn.

FN bedömer att det i Swaziland finns ca 100.000 barn som förlorat bägge sina föräldrar och i de allra flesta fall har de dött i Aids. HIV/Aids-läget i landet är en katastrof! Ca 40 procent av den vuxna befolkningen är HIV-smittade och i åldersgruppen 20-30 år närmar sig nivån 50 procent. Landet är på väg att förlora en stor del av den produktiva generationen. Hur kan det komma sig att ungdomarna utsätter sig för så stora risker att bli smittade av HIV? I enkäter som genomförs i denna fråga blir svaret att mat för dagen och den närmaste veckan är viktigare än om man får Aids om 5-10 år. Man lever i nuet – framtiden vet man så lite om och den kan man ändå inte planera för.

HUR HJÄLPER SWAZI CHILDREN DE UTSATTA BARNEN?

Våra fadderbarn får hjälp med skolavgifter, skoluniformer, extra kläder, extra mat, filtar, ryggsäckar med mera. För närvarande har vi 35 faddrar, som tillsammans med Swazi Childrens verksamhet stödjer 59 barn. Under eventet den 5 oktober anmälde 14 deltagare sitt intresse för att hjälpa ett barn. Ett helt fantastiskt gensvar som gör det möjligt för ytterligare 14 barn att få en chans till en bättre framtid. Möjligheten att få gå i skolan är så oerhört viktig eftersom utbildning är den bästa vägen ur fattigdom.

NONDUDUZO – EN TOPPSTUDENT

Swazi Children arbetar också för att Nyatsini High Schools bästa elev, Nonduduzo Nkhambule, ska få en chans att förverkliga sin dröm att bli läkare. Ett första steg är att ge henne möjlighet att studera en eller två terminer på ett svenskt gymnasium. Katedralskolan i Lund har ställt sig positiva till att ta emot henne för studier på Naturvetenskapliga linjen. En vistelse i Sverige är viktig för att förbereda henne på ett modernt liv och vänja sig vid den moderna världens tekniska utveckling.

 

logotyper-event-151005