Katastrofläge i landet

Katastrofläge i landet

Publicerad: 2016-06-09

– NYHETSBREV –


KATASTROFLÄGE PÅ GRUND AV FORTSATT TORKA  

Familjen Nxumalo som Swazi Children har hjälpt sedan starten får regelbundet mat av oss.
Familjen Nxumalo som Swazi Children har hjälpt sedan starten får regelbundet mat av oss.

Katastrofläge är utlyst och regeringen meddelade att pengar, E 305 miljoner (ca 170 miljoner kronor)

avsatts för att köpa mat och mildra hungern för de värst drabbade landsmännen. Vid en utfrågning i ett parlamentsutskott den 17 maj meddelade dock premiärminister Dlamini att pengarna frysts av finansministern och kan inte betalas ut! Sannolikt fanns det inga pengar avsatta från början, utan var ett försök att få internationellt bistånd till Swaziland. Folket svälter, barnen får inte mat i skolan längre och dödsfall på grund av svält har redan rapporterats! Uppemot 300.000 människor (25 procent av befolkningen) är utsatta för svår undernäring.

KONSEKVENSER AV TORKAN

Mr Shabangu, vår projektledare i Swaziland, berättar om konsekvenserna av det svåra läget i hans land.

“Water scarcity is the major consequence of the drought, with water rationed to only three days a week in some urban areas as boreholes, dams and rivers run dry. One of Swazi Childrens volunteers from Sweden (Emil Råvik) experienced this first hand. This has massive implications on all sectors of society, affecting overall sanitation conditions. Schools are facing a water and sanitation crisis, affecting almost 80 per cent of all education institutions. In all, an estimated 189,000 learners and 8,157 teachers and support staff have been affected. The water crisis has alos impacted healthcare, as medical facilities cannot function properly without guaranteed supply of clean water. While the water situation is already critical, we have yet to enter the dry season, which lasts från April to October. (Major dams’ water levels have not significantly improced with the recently experienced rains.)

Människor som har tillgång till utrustning som på bilden tjänar pengar på torkan genom att sälja vatten.
Människor som har tillgång till utrustning som på bilden tjänar pengar på torkan genom att sälja vatten.

The country has one of the highest prevalence of HIV-infected adults (26 per cent of people aged 15 to 49 years). Food insecurity affects adherence to anti-retroviral (ARV) therapy as patients cannot take treatment on an empty stomach. Lack of food also affects access to health services as many people prioritize the little financial resources they have to buy food rather than pay for travel to a health facility. Most of the children supported by the Swazi Foundation have been severely affected by this situation.

The ongoing emergency has the potential to worsen protection concerns such as genderbased violence, sexual and economic abuse and difficulty in accessing integrated sexual and reproductive health services. Groups most affected and vulnerable to exploitation, violence and abuse include women and youth, especially girls, orphans and vulnerable children (OVCs), and adolescents. Adolescent girls are particularly at risk of urinary tract infections due to poor menstrual hygiene associated with poor sanitary conditions.”

VAD KAN SWAZI CHILDREN GÖRA?

Vi kommer att koncentrera vår hjälp till våra 85 fadderbarn, de flesta föräldralösa. Under sommarlovet i december-januari kunde vi, tack vare generösa bidrag till stiftelsen, hjälpa barnen med ett mål mat om dagen. Vår förhoppning var att de sedan skulle få mat i skolan. Vid terminsstarten fanns det fortfarande majs kvar från förra terminen som barnen kunde få. Eftersom några nya matleveranser inte har skett, så är konsekvensen nu att barnen är utan mat. De får förlita sig på att få mat av grannar eller andra som förbarmar sig över dem. Tillsammans med vårt team i Swaziland, med Mr Shabangu i spetsen, kommer vi att planera hjälpen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Matpriserna och inflationen ökar nu dramatiskt i Swaziland, men genom effektiv upphandling och distribution av mat till våra 85 fadderbarn kan vi ge dem ett mål mat per dag till en kostnad av ca 3,75 kronor per dag och barn. Vårt kortsiktiga mål är att samla in E 50.000 (ca 27.500 kronor), vilket räcker till att hålla barnen med ett mål mat i ca tre månader. Några av eleverna från förra årets avgångsklass på Nyatsini High School hjälper till att distribuera mathjälpen, tillsammans med anställda hos vår samarbetspartner EDT och under överinseende av Mr Shabangu.

Barn från Maseko är några av de som får mat.
Familjen Maseko är några av de som får mat av Swazi Children.

VILL DU GÖRA EN EXTRA INSATS?

Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få till stöd för vårt ”Matprogram”! Stiftelsens bankgiro är 160-9262. Skriv Mat i meddelandefältet och, om du vill, ditt namn.

SWAZI CHILDRENS VOLONTÄR EMIL RÅVIK  ÅKER HEM TILL SVERIGE

Efter två månader i Swaziland tvingas Emil åka hem till Sverige. Emil fick hälsoproblem för några veckor sedan och efter läkarbesök beslutades att han åker tillbaka till Sverige. Situationen har inte uppkommit som en följd av vistelsen i Swaziland, utan är av annan karaktär. Från Swazi Childrens sida beklagar vi Emils situation, men hälsar honom samtidigt varmt välkommen tillbaka!

BESÖK I SWAZILAND

I oktober 2016 planerar Karin och Lars-Erik Skjutare att åka till Swaziland på nytt. Om du är intresserad av att besöka Swaziland och Swazi Childrens projekt i samband med deras resa och kanske rentav träffa ditt fadderbarn, är du välkommen att kontakta dem på email: skjutare.lund@gmail.com.