Torkan bara fortsätter

Torkan bara fortsätter

Publicerad: 2016-08-27

– NYHETSBREV –

Torkan i södra Afrika och Swaziland bara fortsätter. Vintermånaderna (juni – september) är normalt torra, men i kombination med den långvariga torkan, som snart pågått i två år, så är läget fortsatt katastrofalt. Nästa regnperiod ska komma i oktober – december. Väderprognoserna visar dock oregelbundna regn. Låt oss verkligen hoppas att regnen blir mer ihållande så att vattenförråden kan fyllas på igen.

KONSEKVENSER AV TORKAN

Konsekvenserna av torkan är enorma för hela befolkningen och alla delar i samhället. Inte minst för de 70 procent av swazierna som redan före torkan lever i svår fattigdom. Matpriserna har ökat med 50-100 procent, dels beroende av att Swaziland själv inte kan producera och dels beroende av att importpriserna från Sydafrika, som också har svår torka, har ökat dramatiskt. Även om regnen skulle komma nu i slutet av året, är inte nästa skördeperiod förrän april 2017. Många, inte minst barnen, lever nu i kronisk undernäring. Över 25 procent av barnen under fem år är hämmade i sin utveckling p g a undernäring.

MÅNGA BARN ÄR HIV/AIDS-POSITIVA

UNICEFs Goodwill-ambassadör David Beckham träffar Sebanelle, 14 år, i Makhewu i Swaziland. Via UNICEF räddas livet på många barn som annars skulle dö.
UNICEFs Goodwill-ambassadör David Beckham träffar Sebanelle, 14 år, i Makhewu i Swaziland. Via UNICEF räddas livet på många barn som annars skulle dö.

Många barn är dessutom HIV/Aids positiva och behöver medicinering för sin överlevnad. Med medicineringen följer också att de behöver få näring för att kunna tillgodogöra sig medicinen. Staten har tyvärr misslyckats med att hjälpa dessa barn. UNICEF har här tagit ett initiativ för att hjälpa barn med mediciner och näring via The David Beckham UNICEF Fund. David Beckham själv besökte Swaziland i juni 2016 för att följa upp insatserna.Bristen på mat leder också till att människor, som skulle behöva gå till en läkare, prioriterar sina små ekonomiska resurser på att skaffa mat istället för att köpa busstransport till en hälsocentral.

OHÄLSOSAMT VATTEN

En grupp barn har samlats vid ett vattenhål med sina plastdunkar. De går långa sträckor för att komma till vatten. Familjerna prioriterar tillgången till vatten mer än vattnets kvalitet.
hamta-vattenVattenransonering har pågått under en längre tid. För närvarande har man tillgång till vatten endast tre dagar per vecka i urbana områden. De stora floderna och dammarna som normalt ska förse landet med vatten är mer eller mindre uttorkade. Trots att det fortfarande är vinter kommer temperaturen under dagtid upp i över 30 grader Celsius. Skolornas situation är också mycket svår. Bristen på vatten och svårigheten att lösa de sanitära behoven påverkar över 80 procent av landets skolor.

TEMA PÅ VÅRT FUNDRAISING-EVENT

I år introducerar vi ett speciellt tema på vårt fundraising-event på Internationella Barndagen den 3 oktober. Alla pengar som samlas in under eventet kommer att destineras till Swazi Childrens projekt ”1 goat + 2 chickens”. Målet är att kunna införskaffa 85 sådana ”paket”, d v s motsvarande antal som våra fadderbarn. Det blir en hjälp till självhjälp istället för att köpa och dela ut mat. Vi kommer att berätta mer i samband med vårt event den 3 oktober.