Säker väg till skolan

Säker väg till skolan

Publicerad: 2013-12-15

Det högst prioriterade projektet är att reparera den hängbro som leder till Mkhondvo Primary School skolan över floden Mkhondvo. Bron är i bedrövligt skick och utgör en säkerhetsrisk för barnen och lärarna. Allt material som ska levereras till skolan måste bäras över denna bro.

Bro2 Bro1