Kvinnligt företagande


Kvinnorna – nyckeln till en bättre framtid för barnen

Swazi Children stödjer och hjälper kvinnor i Swaziland att utbilda sig och starta företag. EN UNICEF-rapport om Swaziland har fastslagit att om kvinnorna i landet utbildas får familjerna i genomsnitt bättre levnadsstandard än i familjer där kvinnan är outbildad.

Vårt mål är att hjälpa 1.000 kvinnor per år att starta eget företag så att de kan skapa sig en försörjning för sig själva och för sina familjer. Varje kvinna som skapar sin egen inkomst försörjer i genomsnitt 4-5 barn med mat, kläder, skolgång, hälsovård med mera. Och det i sin tur innebär en bättre framtid för dessa barn.

Bland de verktyg som Swazi Children använder finns mikrolån kombinerat med utbildning och affärsrådgivning.

Under 2015 var målet att bidra till minst 1.000 nya företag, vilket skulle innebära en ökning från de sammanlagt 2.000 vi bidragit till sedan tidigare till 3.000 företag. Resultatet för 2015 blev drygt 900 företag, motsvarande sammanlagt 2.920 företag.

Målet för 2016 har varit detsamma, det vill säga 1.000 nya företag. Situationen med den extrema torkan har dessvärre gjort det helt omöjligt att nå målet, eftersom de flesta företag är beroende av grödor på ett eller annat vis. Vi kommer därför endast att ha bidragit till att kunna starta betydligt färre, endast omkring 100 företag under 2016. Mycket tid och kraft har istället fått ägnas åt att hitta alternativa inkomstkällor samt att utbilda kvinnorna i hur man hushåller med bristvaran vatten.

Sponsorstöd

Kvinnligt företagande-projektet finansieras genom stöd från följande sponsorer: Backahill AB, Bil-Månsson, Delvator AB, Euro Finans AB, Grand Hotel-koncernen, Sparbanken Skåne AB samt Karin och Lars-Erik Skjutare (privat).

kvinna på fält kvinna med äpplen kvinna med höna kvinna med gris