Så här används pengarna

 

Alla bidrag, även ditt, går oavkortat till något av de projekt som Swazi Children bedriver. Här får du en överblick över de projekt som vi har stöttat sedan starten 2012.

 

2015

Under 2015 utvecklade vi våra projekt.

17 föräldralösa barn på Nyatsini High School fick faddrar som hjälpte dem med skolavgifter och skoluniformer.

29 föräldralösa barn på Nyatsini Primary School fick faddrar som stöttade dem med bland annat skoluniformer.

Tio föräldralösa barn på Ndzeleni Primary School fick faddrar som hjälpte dem med bland annat skoluniformer.

Två flickor på Sokhonjiwe High School fick sina skolavgifter betalda av Swazi Children.

Familjen Nxumalo fick fortsatt stöd. Deras nya hus färdigställdes, Lindelwa (då fyra år) blev frisk och familjen fick fortsatt hjälp med bland annat mat.

Tack vare donatorer fick vi tillgång till 17 Solvatten-renare och 12 Hination solbatteriladdare som fördelades till lämpliga mottagare.

Vi undersökte möjligheten för Nonduduzo Nkhambule, en toppstudent på Nyatsini High School, att få komma till Sverige och kanske få möjlighet att förverkliga sin dröm att bli läkare.

Kvinnligt företagande

Projektet hade till och med augusti 2015 startat 2.750 företag, som vart och ett drevs av en kvinna och gav henne inkomst som gjorde det möjligt för henne att i sin tur försörja i genomsnitt 4-5 barn.

I dessa företag var cirka 5.000 personer anställda på hel- eller deltid. Ytterligare cirka 6.000 kvinnor deltog och utbildades i våra ”självhjälpsgrupper” med avsikten att dessa kvinnor så småningom också skulle starta sitt eget företag.

2014

Mkhondvo Primary School

Vi betalade skolavgifter för 13 flickor som annars inte hade haft möjlighet att gå i skolan.

Två flickor fick sina skolavgifter och skoluniformer bekostade av Swazi Children för att kunna gå vidare till Secondary School, vilket de annars inte hade haft möjlighet till.

Familjen Nxumalo

Swazi Children fortsatte att stödja familjen Nxumalo genom att färdigställa deras hus, tillse att Lindelwa (tre år) fick komma till läkare, betala för kläder, skoluniformer och andra behov som familjen behövde stöd med. Vi skänkte en Solvatten-renare för att familjen skulle ha tillgång till rent vatten.

Bhahwinidistriktet

Elisabeth Dlamini, Traditional Authority i Bhahwini, försåg Swazi Children med uppgifter om föräldralösa barn som behövde hjälp. Genom att starta fadderverksamhet fick ett drygt 30-tal av dessa barn hjälp med skolavgifter och/eller skoluniformer. Inom Elisabeth Dlaminis distrikt bedömdes det finnas fler än 70 föräldralösa barn.

Vi startade ett kvinnokooperativ och köpte en symaskin. Kvinnorna fick utbildning i hur man syr skoluniformer. I första hand till eleverna i Bhahwinidistriktet, men i en förlängning för att även kunna sälja skoluniformer till närliggande skolor och på det sättet få möjlighet att skapa egna inkomster.

Kvinnligt företagande

Swazi Children tecknade avtal med den ideella organisationen Enterprise Development Trust (EDT). Tillsammans med EDT bedrev vi utbildning och stöd till kvinnor att starta egna företag. Målsättningen var att inom ett år ha startat och utvecklat cirka 2.500 företag.

2013

Mkhondvo Primary School

Vi betalade skolavgifter för 13 flickor så att de fick möjlighet att gå i skolan.

Vi bekostade skolans internetuppkoppling under hela året.

2012

Mkhondvo Primary School

Vi skänkte kläder, skor, ryggsäckar, fotbollar, hopprep med mera till skolbarnen.

Vi försåg skolan med tre datorer, internetuppkoppling, pennor och annat skolmaterial.