Insamlingsstiftelsen Swazi Children registrerad

Insamlingsstiftelsen Swazi Children registrerad

Publicerad: 2014-03-28

Projektet står efter två år på en fastare grund och nästa steg blev därför att bilda en stiftelse. Länsstyrelsen registrerade den nya stiftelsen den 16 april 2014. Vi har bildat en så kallad insamlingsstiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Swazi Children”. Stiftelsens styrelse kommer att bestå av följande personer:

Lars-Erik Skjutare, ordförande, Karin Skjutare, Maria Paulsson Rickle, Stefanie Feldmann-Olofsson, Stig Persson och Lennart Malmbjer, ekonomiansvarig. Stiftelsen kommer att ha sitt säte i Lund.

Stiftelsens syfte är att hjälpa barn i Swaziland, direkt eller indirekt. Hjälpen kan ske i stiftelsens egen regi eller via andra organisationer som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn i Swaziland.